Miljardsatsning på Skellefteå lasarett

2017-02-03 9:58

Nyheter

På torsdagen presenterade Västerbottens läns landsting ett förslag till fastighetsutvecklingsplan för Skellefteå lasarett. De tilltänkta satsningarna överskrider en miljard kronor som bland annat innefattar en helt ny vårdbyggnad, upprustning av lokaler, utrustning, teknik och infrastruktur samt ett parkeringshus.

Det har funnits oro i Skellefteå kring sjukhusets framtid. ”Hade det funnits planer på en nedmontering hade vi knappast gått in med ett investeringspaket av den här storleken”, sa landstingsdirektören Anders Sylvan till Norran under torsdagen.

En av de större satsningarna rör psykiatrin där landstinget vill samla alla psykiatriska verksamheter, såväl BUP som sluten- och öppenvård, i en helt ny vårdbyggnad som planeras byggas i lasarettsområdets norra del.

– Om psykiatrin flyttas in till lasarettsområdet från dagens lite perifera läge frigörs också för Skellefteå kommun attraktiva markytor, säger Ulf Widmark fastighetschef på landstinget.

I en del av den nya vårdbyggnaden vill man även placera den somatiska (kroppsliga) inneliggande vården, med enkelrum för patienter inom bland annat medicin och kirurgi.

För att planerna ska bli verklighet krävs att landstingspolitikerna godkänner dem. Planerna kommer att överlämnas till landstingsfullmäktige under det här året och sedan blir det upp till dem att godkänna en mängd delbeslut innan satsningen är klar, skriver landstinget i ett pressmeddelande.

Andreas Löwenhöök (M), ledamot i landstingsfullmäktige gläds åt beskedet och säger följande i en kommentar:

– Det är bra att det äntligen finns en framåtsyftande målbild för Skellefteå lasarett. Detta har Moderaterna och Alliansen krävt länge, till exempel i vårt framtidspaket för Skellefteå lasarett som vi presenterade 2013, gick till val på och har agerat utifrån sedan dess.

– Den plan och de investeringar som nu har presenterats av landstingens tjänstemän tillvaratar Skellefteå lasaretts förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården i Skellefteå och i länet. Det är ett steg framåt för att långsiktigt säkerställa tillgången på en god och tillgänglig hälso- och sjukvården för den norra länsdelen, vilket jag välkomnar.

 

Text: Anton Bergström, Pasi Huikuri