M: Vi kan inte ta NUS för givet om 15 år

Publicerad: 

Sjukvården i Västerbotten präglas av krympande personalstyrkor, minskat antal vårdplatser och en allt sämre miljö både för patienter och personal. På Norrlands universitetssjukhus fanns det år 2010 närmare 700 vårdplatser, för fem år sedan cirka 400 och nu närmar sig siffran 350.

Konsekvenserna är många. Operationer ställs in, patienter vårdas på fel vårdavdelning och patienter skrivs hem tidigare än vad som är önskvärt. Moderaterata företrädare vill banta antalet ej vårdnära tjänster kraftigt så att utrymmet i stället kan användas till att satsa på vårdnära personal.

I en debattartikel i VK skriver oppositionsrådet Nicklas Sandström (M) tillsammans med läkaren Tobias Kyrk (M) att resultatet för den enskilde patienten är en betydligt försämrad medicinsk situation, utveckling av komplikationer och i värsta fall bidragit till patientens död.

Debattörerna jämför situationen med att pausa Volvofabriken på grund av att lagret med färdiga hytter är fullt.

Att man ständigt ställer in operationer eller andra åtgärder på grund av vårdplatsbrist kan jämföras med att pausa Volvofabriken på grund av lagret med färdiga hytter är fullt. Allt material finns på plats, ingenjörerna och montörerna har sina ritningar klara, maskineriet är välsmort och redo, men det saknas en uppställningsplats. Hur länge är medborgarna beredda att betala för en fabrik som inte producerar vård”

Många är också oroliga inför sommaren. Man befarar att regionen kommer tvingas stänga BB i Lycksele under semesterveckorna, något NiV tidigare rapporterat om. Situationen i Umeå och Skellefteå ser inte heller ljus ut och antalet vårdplatser planeras att reduceras. Orosrapporter från personalen har kommit in sedan februari och det är tveksamt om ens akutuppdrag kommer att kunna hanteras under sommaren.

Moderaterna menar att detta inte är något nytt och att det är en långsiktig trend på NUS där universitetssjukhuset sakta men säkert urholkas. Varje år blir det svårare och svårare att få verksamheterna att gå ihop på ett patientsäkert sätt och i stället ökar den ej vårdnära administrationen dubbelt så mycket som läkare och omvårdnadspersonal.

Moderaterna vill kraftigt minska antalet icke vårdnära tjänster och satsa de frigjorda resurserna på vårdnära personal och framtidsinvesteringar på NUS genom satsningar på förbättrad arbetsmiljö, karriärvägar, fortbildning och löner för de yrkesgrupper som sköter den patientnära vården.

Moderaterna vill också minska regelkrånglet och flytta mandat och befogenheter närmare verksamheten till första linjens chefer som ger det vårdnära ledarskapet förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag.

Jonatan Hjeltman
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin