S vältrar över ansvaret på barnmorskorna för eventuella sommarstängningar av BB – Oppositionen rasar

Publicerad: 

Under tisdagens möte i hälso- och sjukvårdsnämnden tog man beslut angående sommarplaneringen på länets förlossningsenheter i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Bakgrunden är bristen på barnmorskor och inför sommaren saknas ca 500 arbetspass och mycket talar nu för att man kommer åter tvingas stänga kliniken i Lycksele så att barnmorskorna ska få ta ut sin berättigade semester. Det är inte första gången och kliniken har tidigare tvingats stänga både över julledigheten samt föregående sommar.

Beslutet som togs under gårdagen innebär att Hälso- och sjukvårdsdirektören får i uppdrag att för sommaren 2022 planera förlossningsenheterna i Umeå, Skellefteå och Lycksele var för sig under veckorna 25–32 och i sin tur låta förvaltningen ta ställning till om man klarar av att hålla öppet alla tre förlossningsenheter.

Oppositionen är djupt kritiska till förslaget och pekar på att detta är ett sätt för den röd-gröna majoriteten att avsäga sig ansvaret och skjuta över det på förvaltningen och i slutändan barnmorskorna själva.

Oppositionen, bestående av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna ville avslå förslaget. I sitt yrkande framhävde man bland annat att det aktuella förslaget inte ger sjukvårdsförvaltningen några nya mandat och att hela syftet med förslaget är att vältra över ansvaret för en sommarstängning av förlossningen i Lycksele från nämnden till verksamheten och barnmorskorna.

M, C, L och KD har länge påtalat de brister som finns i länets förlossningsvård och hur orimligt det är för förlösande kvinnor att behöva transportera sig en sträcka på 30–35 mil, motsvarande Karlstad – Stockholm, för att föda barn. I vårens tilläggsbudget ville oppositionen med Moderaterna i spetsen satsa ytterligare 30 miljoner kronor på förlossningsvården och därtill upprätta fler vidareutbildningsplatser.

Orsaken till bristen enligt barnmorskorna själva är en ohållbar och slitsam arbetsmiljö. Exempelvis har 60 procent av barnmorskorna gått ner i tid eftersom de inte orkar med jobbet, något VK har rapporterat om.

Jonatan Hjeltman