Löwenhöök (M) angriper Burman (S) om E4-förbifarten i Skellefteå

2016-08-19 16:12

Nyheter

– Socialdemokraternas argumentation gå inte ihop! Jag är orolig att de håller på att måla in Skellefteås utveckling i en återvändsgränd, det säger oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök (M), till Nyheter i Västerbotten.

Sedan 2012 finns det en färdig vägutredning för en ny E4-förbifart, via Östra leden, utanför centrala Skellefteå. Men projektet saknar statlig finansiering och har inte påbörjats. Därför har oppositionspartierna i Skellefteå (M, V, C, L, MP och KD) lagt en gemensam motion där de föreslår att kommunen ska utreda möjligheterna för kommunen att bygga en ny E4-förbifart utanför Skellefteå centrum i egen regi.

Motionen har nu beretts av kommunens tjänstemän. De ger oppositionens förslag tummen upp. Igår intervjuades Skellefteå kommuns planeringschef, Lars Hedqvist, i Sveriges Radio, P4 Västerbotten. Till P4 Västerbotten säger han:

– Jag känner en oro att vi kanske inte får pengar till en flytt av E4 till Östra leden.

I intervjun med P4 Västerbotten lyfter planeringschefen också fram ett exempel från Umeå, där kommunen byggde Kolbäcksleden, som idag är E4:an.

– Kommunen initierade därmed E4:ans flytt mot öster och sedan tog Trafikverket ansvaret för den, säger Lars Hedqvist, till P4 Västerbotten.

Skellefteås oppositionsråd, Andreas Löwenhöök (M), håller med planeringschefen.

– Exemplet från Umeå har vi lyft fram vid flera tillfällen och en ursprunglig anledning till varför oppositionen skrev fram detta förslag. Alltså ett sätt att skynda på flytten av E4:an. Det är en central fråga för Skellefteås utveckling, säger Andreas Löwenhöök.

Motionen och förslaget att utreda frågan närmare avfärdas dock helt och hållet från den socialdemokratiska majoriteten. Kommunstyrelsens ordförande, Lorens Burman (S), säger i en intervju till P4 Västerbotten:

– Socialdemokraternas uppfattning är att all statlig infrastruktur ska betalas av staten och inte av en enskild kommun.

Uttalandet har fått oppositionsrådet, Andreas Löwenhöök, att reagera:

– Socialdemokraternas argumentation går inte ihop! Redan när vägutredningen, Skellefteåprojektet, blev klart 2012 träffade kommunen en överenskommelse om medfinansiering på ca 300 miljoner kronor. Är inte det att vara med och betala statlig infrastruktur, frågar sig Andreas Löwenhöök som fortsätter:

– Oppositionen tycker inte att vi ska låsa oss vid den summan. Genom vårt förslag skulle tjänstemännen få uppdraget att ta fram olika alternativ för hur vi ska kunna påskynda flytten av E4, sedan kan vi diskutera ekonomin kring detta.

Löwenhöök pekar också mot en intervju med infrastrukturminister, Anna Johansson (S), i Dagens Samhälle:

– Där säger hon att regioner och kommuner får räkna med att medfinansiera vissa infrastrukturprojekt, säger Andreas Löwenhöök.

Motionen kommer att behandlas på kommunfullmäktige i Skellefteå i september. Där väntas en hård debatt.

– Ja, jag räknar med en hård debatt. Jag är orolig att Socialdemokraterna håller på att måla in Skellefteås utveckling i en återvändsgränd. Några nya samtal med Trafikverket har vi inte sett röken av och de vägrar titta på olika lösningar för att påskynda projektet. Det duger inte, säger Andreas Löwenhöök.