Kritik mot nedläggning av förskolor i Ursviken och Skelleftehamn

2021-05-25 10:58

Nyheter

För- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun beslutade vid sitt senaste sammanträde, den 19 maj, att förskolorna Tullaren, i Ursviken, och Klippan, i Skelleftehamn, ska stängas. Men nämnden var långt ifrån enig om beslutet. Allianspartierna sa nej till nedläggningarna och reserverade sig mot majoritetens beslut.

– I vår mening var det omöjligt att ta beslut på de underlag som presenterades vid sittande möte. Vi önskade tydligare beslutsunderlag eftersom handlingarna var för bristfälliga. Till exempel saknades risk- och konsekvensanalyser samt statistik över barnantal i befintlig och ny verksamhet, säger Lenita Hellman (M), ledamot i För- och grundskolenämnden.

Tidningen Norran har rapporterat om att vissa av uppgifterna som För- och grundskolenämnden fick inför beslutet var felaktiga. Detta är Lenita Hellman kritisk till.

– Att det nu har framkommit att vissa uppgifter var felaktiga understryker ju att underlaget var bristfälligt. Jag blir besviken att Socialdemokraterna trots detta beslutade om en nedläggning. Dessa nedläggningar skickar dessutom väldigt konstiga signaler till allmänheten, när Skellefteå ska växa och då kommunen är i stort behov av förskoleplatser, säger Lenita Hellman (M).

Nyheter i Västerbotten har varit i kontakt med föräldrar som överväger att överklaga beslutet.

Text: Anton Bergström