Krav på S-kommunalråd att agera mot flygskatten

2017-03-16 10:51

Nyheter

Igår kom beskedet att regeringen går vidare med förslaget om en flygskatt, trots att 8 av 10 remissinstanser är negativa till förslaget. Nu kommer det kritik mot regeringens agerande från olika håll i landet. Extra stark är kritiken från politiker, näringsliv och föreningsliv i Västerbotten och norra Sverige. Det kommer också krav på att Umeås, Skellefteås och Lyckseles S-märkta kommunalråd ska agera mot flygskatten.

Det är Moderaterna i Västerbotten som sätter press på de socialdemokratiska kommunalråden Hans Lindberg (Umeå), Lorents Burman (Skellefteå) och Lilly Bäcklund (Lycksele). I var sin kommunfullmäktigefråga kräver Umeås kommunalråd Anders Ågren (M), Skellefteås oppositionsråd Andreas Löwenhöök (M) och Lyckseles oppositionsråd Christer Rönnlund (M) att socialdemokratera agerar mot den flygskatt som regeringen har föreslagit.

– För Umeå och hela Västerbotten är goda flygförbindelser till Stockholm och vidare ut i världen centralt. När regeringen nu går vidare med förslaget om flygskatt så hotas flyglinjer i vår region. Det ett slag mot jobben, tillväxten och våra invånares möjligheter att resa, speciellt i vår del av landet, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

I frågan så skriver Moderaterna om de negativa följder som en flygskatt kommer att få för norra Sverige och att de förväntar sig att Socialdemokraterna i länet nyttjar sina kontakter med den socialdemokratiskt ledda regeringen för att stoppa skatten.

Lyckseles oppositionsråd, Christer Rönnlund (M), konstaterar att flygskatten skapar större utmaningar för flygtrafiken i Västerbottens inland:

– Det är oaktsamt av den socialdemokratiskt ledda regeringen att gå vidare med flygskatten. Det skapar ännu större utmaningar för flygtrafiken till Lycksele och Västerbottens inland, som redan idag är sårbar. Nu förväntar vi oss att länets socialdemokrater agerar kraftfullt för att stoppa denna norrlandsfientliga skatt.

I Skellefteå oroas oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) för neddragningar av flyglinjer:

– Det är bedrövligt att regeringen går vidare med förslaget om flygskatt trots att nästa alla är starkt kritiska till förslaget, från myndigheter, till företag och föreningsliv. Till exempel är ju Handelskammaren i Västerbotten och Skellefteå AIK mycket bekymrade över utvecklingen.

– Nu är jag uppriktigt orolig för flygtrafiken till och från Skellefteå, som nyligen utökades med en ny aktör. En försämrad tillgänglighet hotar jobben, framförallt hos de många exportföretag som finns i kommunen, avslutar Löwenhöök.

 

 

Stefan Anundi