Granskning del 2: Terrorforskaren motsatte sig inte extern granskning av ABF – klargörande från Ranstorp och S

Publicerad: 

Här om dagens kunde Nyheter i Västerbotten visa att Socialdemokraterna i Skellefteå skyddar rörelsens egna studieförbund ABF, trots uppdagade brister och anklagelser om fusk. Idag riktar Moderaterna kritik mot Socialdemokraternas vårdslösa källhänvisningar, nedtoning av bristerna och avsaknad av granskning av Skellefteå studieförbund.

Den senaste tiden har den blåst rejält kring studieförbundet ABF. I Stockholmsområdet har det rapporterats om att gängkriminella tagit över verksamheten och i Skellefteå har tidningen Norran rapporterat om stora avvikelser och brister i inrapporteringen av studietimmar och kulturarrangemang.

Nyheter i Västerbotten har följt upp Norrans granskning genom att titta på den politiska hanteringen kring studieförbunden i Skellefteå. Till exempel har vi rapporterat om att kulturnämndens socialdemokratiskt ledda majoritet aktivt röstat nej till ett initiativ, från Moderaterna, om en utökad granskning av studieförbunden. En granskning som skulle ha omfattat de verksamhetsår där det nu har uppdagats felaktigheter.

Del 1 – Uppföljande granskning av studieförbunden i Skellefteå

Som svar på Moderaternas initiativ för ökad öppenhet har Skellefteås socialdemokrater hävdat att det inte behövs någon närmare granskning. Till exempel i en debattreplik skriven av kulturnämndens ordförande, Daniel Sjögren (S), i Norran den 23 februari. Det vill säga innan Norrans granskning av ABF. Artikeln har vållat debatt på Twitter. Sjögren skriver bland annat:

Jag var själv i kontakt med Magnus Ranstorp, terrorforskare vid Försvarshögskolan, för att höra hans syn på kulturnämndens agerande angående bidrag till Ibn Rushds lilla lokala verksamhet i Skellefteå. Han såg inget fel i vårt agerande. Att ABF i riket bedriver en intern kvalitetskontroll är något som vi ser positivt på.”

Här har många tolkat att terrorforskaren Magnus Ranstorp går i god för att det inte är något fel på Skellefteå kommuns kulturnämnds agerande över lag. Men detta visar sig vara felaktigt. Det samtal, med Magnus Ranstorp, som Daniel Sjögren hänvisar till varade i högst två minuter i samband med ett seminarium på Folk och kultur 2023 och terrorforskare Magnus Ranstorp har via Twitter klarlagt att det inte går att dra så långtgående slutsatser av samtalet.

 

Nyheter i Västerbotten mailar Daniel Sjögren för att fråga hur han ser på den uppkomna debatten, nedtoningen av problemen i Skellefteå samt hans hänvisning till Magnus Ranstorp. I sitt skriftliga svar klargör Sjögren att hans hänvisning till Magnus Ranstorp inte handlar om förhållandena inom ABF, utan de små summor som kulturnämnden i Skellefteå har gett till ett annat kritiserat studieförbund; Ibn Rushd:

Det vi pratade om var Ibn Rushd och de små summor som de tidigare fått av kulturnämnden i Skellefteå och att vi inte anser att det föranleder något behov av extern granskning. Vilket han höll med om. Detta samtal ska alltså inte kopplas ihop på något sätt som argument mot extern granskning av studieförbunden. Jag tycker också att det är tydligt i debattartikeln och beklagar om det kan tolkas på annat sätt”, skriver Daniel Sjögren.

Samtidigt fortsätter Socialdemokraterna och Daniel Sjögren att neka till en extern granskning och utökad transparens kring studieförbunden i Skellefteå, vilket Nyheter i Västerbotten kan visa i del tre av vår granskning.

När Nyheter i Västerbotten kontaktar Moderaternas gruppledare och oppositionsråd, Andreas Löwenhöök, som är aktiv i den lokala debatten kring studieförbunden, reagerar han på Socialdemokraternas fortsatta motstånd mot en seriös granskning.

– Jag är förvånad över hur långt Socialdemokraterna är beredda att gå för att försvara förhållandena i Skellefteå. Att ge sken av att den kände terrorforskaren Magnus Ranstorp skulle motsätta sig en granskning av studieförbunden, när Ranstorp i själva verket välkomnar en granskning, känns mycket märkligt, säger Andreas Löwenhöök, som fortsätter:

– Att Socialdemokraterna, i efterhand, förtydligar sig är förvisso välkommet, men att de fortsätter att säga nej till en granskning av studieförbunden är under all kritik, sett till den information som har framkommit.

Nästa del: S i Skellefteå säger nej till skärpta regler för studieförbunden

 

Text: Anton Bergström Nord

 

Mest lästa