Uppföljande granskning av studieförbunden i Skellefteå – del 1

Publicerad: 

Trots uppdagade brister och anklagelser om fusk så skyddar Socialdemokraterna i Skellefteå rörelsens egna studieförbund ABF. Det visar Nyheter i Västerbottens uppföljande granskning av studieförbunden i Skellefteå kommun.

För en tid sedan publicerade tidningen Norran en granskning över studieförbundens verksamheter i Skellefteå kommun under den gånga pandemin. Inom de flesta studieförbund gick omfattningen på verksamheten ner, på samma sätt som i samhället i stort. Men studieförbundet ABF i Skellefteå ökade sin verksamhet och antalet deltagare i sina kulturprogram till över 141 000 mitt under pandemiåret 2020. Det är en ökning med hela 37 procent.

Detta kan jämföras med att studieförbunden nationellt minskade sina studietimmar totalt, enligt SCB:s statistik:

  • ABF -63,7%
  • Kulturen -71,8%
  • Medborgarskolan -70%

 

Norrans granskning visar också att ABF Skellefteå återkommande fått rätta till felaktigt inrapporterade studietimmar. ABF har fått nedslag på över 30 000 felaktiga studietimmar under perioden 2017–2021. ABF Skellefteå har behövt betala tillbaka 2,3 miljoner kronor av statsbidraget och 184 578 kronor av det kommunala bidraget – totalt nästan 2,5 miljoner kronor.

De framkomna felaktigheterna bygger på att studieförbunden granskar sig själva. Det finns alltså ingen nationell, regional eller lokal kontroll av att skattepengarna används på ett korrekt sätt. Detta förhållande har en utredning från Riksrevisionen kritiserat. Den övergripande slutsatsen i Riksrevisionens rapport är att det finns brister i samtliga led.

Socialdemokraterna i Skellefteå skyddar ABF

Efter Norrans granskning har Nyheter i Västerbotten tittat närmare på den politiska hanteringen av ärendena runt studieförbunden i Skellefteå kommun. Den visar att kommunen inte har några särskilda krav eller regler för uppföljning av studieförbundens verksamheter. Kommunens årsbidrag baseras på de studietimmar och kulturaktiviteter studieförbunden har haft under de två förutvarande åren. Därutöver saknas regler och riktlinjer för granskning och uppföljning.

Nyheter i Västerbottens granskning visar också att Socialdemokraterna aktivt har sagt nej till en bättre uppföljning och granskning, av bland annat ABF, för de aktuella år där det i efterhand har framkommit felaktigheter.

I början av 2021 krävde Moderaterna i Skellefteå att kommunens kulturnämnd skulle genomföra en extern granskning av samtliga studieförbund som erhåller offentligt stöd av Skellefteå kommun. Granskningen skulle innefatta de år som ABF nu har tvingats betala tillbaka pengar ifrån. När frågan behandlades i kulturnämnden röstade Socialdemokraterna och Västerpartiet, som står nära ABF, nej till en extern granskning. Det fick i stället bli ABF:s så kallade självrättning som fick uppdaga bristerna i slutet av 2022.

 

Protokollet:

 

Moderaternas gruppledare och oppositionsråd; Andreas Löwenhöök, är mycket kritisk till kommunens hantering:

– Från vår sida vill vi att allt ska gå rätt till. Vi vill se en ökad transparens och riktlinjer för uppföljning av vad skelleftebornas skattepengar går till. Att Socialdemokraterna säger nej till detta är mycket förvånande. Det kan inte tolkas på annat sätt än att de försöker skydda ABF:s verksamhet från allmänhetens insyn, säger Andreas Löwenhöök.

Löwenhöök påtalar samtidigt att den socialdemokratiskt ledda majoriteten inte drog sig för att dela ut 2018 års Demokratipris i Skellefteå kommun till ABF, trots att det gick på tvärs emot Demokratiberedningens eniga förslag om att inte dela ut något pris.

 

Nästa del: Terrorforskaren motsatte sig inte extern granskning av ABF – klargörande från Ranstorp och S

 

Text: Anton Bergström Nord