Flera partier i Umeå vill stoppa stödet till Ibn Rushd

2020-11-05 16:19

Nyheter

På budgetfullmäktige i Umeå föreslog Moderaterna att kulturnämnden skulle uppdras att sluta ge studieförbundet Ibn Rushd ekonomiskt stöd. Moderaterna menar att anledningen till att Ibn Rushd inte borde få ekonomiskt stöd är att det finns kopplingar mellan Ibn Rushd och Muslimska brödraskapet. En rapport från myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), skriven av bland annat Magnus Norell, har visat på kopplingar till Muslimska brödraskapet. Aje Carlbom, Magnus Ranstorp och Peder Hyllengren har även granskat Ibn Rushd i nättidsskriften Kvartal, där de framhåller att Muslimska brödraskapet agerar genom Ibn Rushd.

– Kopplingarna mellan islamistiska Muslimska brödraskapet och Ibn Rushd är välkända. Vi moderater vill inte att skattebetalarnas pengar ska finansiera verksamheter som inte är demokratiska, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Förslaget stöttades av Kristdemokraterna, Arbetarpartiet och Sverigedemokraterna.

– Voteringen på senaste kommunfullmäktige visar att det är fler partier i Umeå som drar samma slutsats som oss moderater och vill neka Ibn Rushd kommunala bidrag. I höst beslutade Göteborgs stad beslutade att frysa bidragen till Ibn Rushd. Umeå kommun borde göra samma sak, säger Ågren i en avslutande kommentar.

Moderaterna i kulturnämnden i Umeå har tidigare velat stoppa utbetalningar av kommunala bidrag till Ibn Rushd. I Region Västerbotten har Moderaterna agerat för att regionen ska sluta betala ut pengar till Ibn Rushd. Även i Skellefteå har Moderaterna och Kristdemokraterna agerat för att Ibn Rushd inte ska få ekonomisk stöd av kommunen, genom att lämna in en gemensam motion.

Text: Joline Göttfert