Elbristen: Svenska kraftnät planerar för strömavbrott

Det statligt ägda affärsnätverket Svenska kraftnät förbereder nu för planerade strömavbrott framöver. Den bakomliggande orsaken är effektbrist i elsystemet. Redan i höst kan det bli aktuellt med planerade strömavbrott i svenska hushåll.

Publicerad: 

Det är först och främst södra Sverige som drabbas av åtgärderna till följd av effektbrist, något som nedstängningen av kärnkraftverk har bidragit till. Risken för planerade strömavbrott är enligt Svenska kraftnät inte sannolik i norra Sverige, men i södra- och Mellansverige finns det en betydande risk.

Nedstängningarna av kärnkraft har även påverkat, framför allt priserna, i norra Sverige, något NiV tidigare rapporterat om.

Planerade strömavbrott är något helt nytt i Sverige

Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät säger till Sydsvenskan att planerade strömavbrott är något helt nytt för Sverige.

– Vi har aldrig kopplat bort förbrukning i Sverige till följd av för låg elproduktion. Det kan komma att ske för första gången nu i höst, säger Damsgaard.

Samtidigt finns det rutiner för hur sådana bortkopplingar ska göras.

Konsekvenserna blir att enskilda hushålls kan kopplas bort någon timme i taget i olika delar av södra Sverige.

Enligt rapporten Kraftbalansen på den svenska elmarknaden, rapport 2022, väntar en kostsam vinter vad häller elektriciteten.

”Det kan inte uteslutas att det kan bli kännbara effekter, framför allt vad gäller prisnivåer. Ökad risk kan också finnas för en situation där bortkoppling kan aktualiseras, jämfört med en normal vinter”, står det i rapporten.

Moderaterna djupt missnöjda

Riksdagsledamoten Edward Riedl (M) är djupt kritiskt till att regeringen valt att stänga ned svenska kärnkraftverk i förtid, något som föranlett effektbristen.

– Att Svenska kraftnät nu planerar för att koppla bort hushåll från kraftnätet till följd av effektbrist är inget annat än ett underkänt betyg på den svenska regeringen. Sverige behöver år 2045 dubbelt så mycket elektricitet som idag, då går det inte att lägga ner kärnkraft i förtid. Moderaterna har lagt fram ett reformpaket för att bygga ny kärnkraft i Sverige. För att det ska vara genomförbart måste vi byta regering, säger Riedl (M) i en kommentar.

Jonatan Hjeltman