Debatt: 40 procent av kvinnorna i Umeå avstår från att gå ut ensamma av rädsla att bli överfallna

Publicerad: 

Debatt: Otryggheten ökar i vårt samhälle och i en ny enkätundersökning från Umeå kommun redovisas att ca 40 procent av kvinnorna i Umeå väljer ibland eller ofta att avstå från att gå ut ensam. Man avstår av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Detta måste tas på allvar!

För snart två år sedan presenterades liknande resultat i en undersökning som gällde yngre åldrar. I enkäten Unga-18 uppgav en mycket stor andel tjejer i åldern 13–18 år att de kände sig otrygga när de gick hem ensamma på kvällen. 41 procent var rädda för sådant som att bli överfallna eller våldtagna när de gick hem.

Den här utvecklingen går åt fel håll. Alla i Umeå, både kvinnor och män, ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro när de går på dåligt upplysta gång- och cykelvägar. En väl genomtänkt ljussättning utmed gång och cykelvägar är mycket viktig.

Vi moderater driver också frågan om att införa kameraövervakning på en rad platser, inte minst ur en trygghetsaspekt. Kameraövervakning borde ske av en rad platser i det offentliga rummet, där många våldsbrott sker. Likaså i de områden som visar tendenser till ”social oro”. Kommunen borde sätta upp betydligt fler kameror, som komplement till polisens övervakning.

Likaså borde Umeå kommun anställa/anlita ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen.

Ordningsvakter och kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Det behövs fler poliser, ökad kameraövervakning, betydligt hårdare straff, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst.

Umeå ska vara en trygg stad att vistas i – även på kvällar och nätter.

Åsa Ågren Wikström
Styrelseledamot Moderatkvinnorna Sverige
Ordförande Umeå Centrala Moderatförening