Alliansen satsar för att få kontroll över regionens ekonomi – efter prognos som pekar på rekordunderskott på 800 miljoner för (S)

2019-06-10 9:18

Nyheter

Det är svårt att ta sig runt det, ekonomin för region Västerbotten är i fritt fall och att den politiska majoriteten inte förmår att styra regionen och ha kontroll över budgeten. Region Västerbotten lämnade förra året med ett rekordstort underskott på nära en halv miljard. Prognosen för året är närmare 800 miljoner kronor i underskott. En samlad budgetavvikelse på 10 procent.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna lägger en gemensam Regionplan och budget för Regionen. Det är ett svar på de styrande rödgröna partierna med Socialdemokraterna i spetsens plan som presenterades för två veckor sedan.

I Alliansens förslag till regionplan betonas förutom en ansvarsfull ekonomi och flera förslag för förbättrad styrning, även ökad valfrihet och ett större inslag av privata aktörer.

Alliansen vill öppna upp för fler vårdval.
– Vi är övertygad att med fler aktörer kan vi skapa ökad mångfald och ökad valfrihet.

Vidare menar Alliansen att regionen behöver att primärvården stärks, de lokala chefernas mandat utökas och medarbetarnas arbetsmiljö förbättras.

– Regionen behöver bli en attraktivare plats för företag och företagare vilket är ett särskilt fokus inom den regionala utvecklingen.

Huvudpoängen menar Alliansen är tydlig, majoriteten behöver bytas ut.

– Det behövs ett ledarskap som kan förmedla en hoppfullhet att vi kan lyckas vända utvecklingen. En ny ledning som kan lyckas balansera behovet av nödvändiga åtgärder för att få en hållbar ekonomi och samtidigt korta bland Sveriges längsta vårdköer. Allt detta är utmaningar kräver åtgärder omgående. Då krävs politisk förändringskraft och en vilja att utveckla och förbättra sjukvården säger de fyra allianspartiernas gruppledare Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C), Carin Hasslow (L) samt Hans-Inge Smetana (Kd) i en kommentar.

 

 

Text: Anton Bergström