Vill underlätta för kommunala ordningsvakter

Publicerad: 

Andelen företagare som upplever otrygghet på grund av låg polisnärvaro har ökat under senare år, liksom andelen företagare som har utsatts för brott. Utsattheten för brott har framför allt ökat inom branscherna handel och tillverkning. Detta framgår av rapporten ”Brott mot företagare 2021”, som organisationen Företagarna presenterade i februari. En av åtgärderna som föreslås i rapporten, utöver hårdare straff och ökad polisiär närvaro, är att underlätta för kommunala ordningsvakter. Ett förslag som får starkt stöd av moderata kommunalrådet Anders Ågren i Umeå.

Företagarna företräder omkring 60 000 företagare genom 250 lokalföreningar. Oavsett var i landet som företagare bedriver sin verksamhet så är det enligt rapporten fler företagare som upplever att polisens närvaro inte är tillräckligt trygghetsskapande, än vice versa. Det finns många åtgärder som är angelägna för att ytterligare motverka brotten som drabbar företag och företagare.

I rapporten vill Företagarna underlätta för kommunala ordningsvakter. I dag måste kommuner göra en så kallad paragraf 3-ansökan för varje specifikt område, enligt Lagen om ordningsvakter (LOV) från 1980, vilket leder till stor byråkrati för kommunerna. Det behöver bli möjligt för kommuner att ansöka om närvaro av ordningsvakter i hela eller större delar av en kommun, menar Företagarna. Den uppfattningen delas av Moderaterna.

– Helt rätt av Företagarna. Det måste bli enklare för oss runt om i landet att anlita kommunala ordningsvakter. Kommunala ordningsvakter är ett komplement till polisen i det trygghetsskapande arbetet. I Umeå är det obegripligt nog endast vi moderater som driver denna fråga, säger Anders Ågren i en kommentar.

Moderaterna har i sitt budgetalternativ för Umeå kommun 2022 presenterat en lång rad av förslag för att öka tryggheten i kommunen. Ågren menar dock att det krävs ett flertal åtgärder, både på nationell och lokal nivå:

– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kameraövervakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst. Och mycket, mycket mer. Så sent som den 21 juni röstade ju kommunfullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Text: Joline Göttfert

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin