Vill underlätta för centrumhandeln i Umeå

2016-11-16 9:13

Nyheter

Handlarna i centrala Umeå är satt under hård press. Rubrikerna i lokalmedia avlöser varandra om konkurser och problem. Mycket går att härleda till en tuffare konkurrens med öppnandet av Avion shoppingcenter i våras med sina omkring 90 butiker ute vid Ikea, men detta har även sammanfallit med omfattande kommunala ombyggnationer på bl.a. Rådhustorget. Kritiken har stundtals varit hård mot planeringen. Moderaterna vill se åtgärder för att underlätta för handeln i centrum.

Moderaterna lyfte farhågorna redan i februari innan öppnandet av Avion shopping. De lämnade då in en motion till kommunfullmäktige om att göra försök med avgiftsfri parkering i Umeå centrum på lördagar. En konkurrensfördel som brukar pekas ut för de halvexterna handelsområdena är att de erbjuder gratis parkering, medan det kostar att parkera inne i centrum. Detta skulle vara ett sätt att ge någorlunda likartade konkurrensförutsättningar.

Igår behandlades moderaternas motion i kommunstyrelsen. Endast Moderaterna och Liberalerna röstade för ett bifall till motionen. Motionen går nu vidare till fullmäktige för slutgiltigt avgörande.

– Vi måste ta signalerna från centrumhandeln på allvar! Vi moderater är självklart jätteglada över Ikea, Avion shopping och övriga halvexterna handelsområden. Men samtidigt är det oerhört viktigt att stadskärnan fortsätter att utvecklas på ett positivt sätt. En del i detta är att se över förutsättningarna för kundernas parkering. En annan del är att se över vad som kan göras i närtid för att få ordning på byggnationerna i centrum så att de stör så lite som möjligt, inte minst nu inför den viktiga julhandeln. Jag hade verkligen hoppats på att få ett större politiskt stöd för vår motion, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Enligt Moderaterna går deras förslag också i linje med det särskilda ägardirektiv som det kommunala parkeringsbolaget Upab har, gällande att arbeta för ökad attraktivitet och förnyelse av stadskärnan, som ett vitalt intresse för hela stadens utveckling. Parkeringstillgången utgör i detta sammanhang både en viktig tillgänglighets- och konkurrensfaktor.

Anna-Karin Nilsson