Vill se mer lokalproducerat i upphandlingarna

Publicerad: 

Umeå kommun antog vid senaste fullmäktigesammanträdet en ny inköps- och upphandlingspolicy. Det är en revidering av en policy som antogs år 2011. Förhoppningen är att det ska kunna resultera i en ökad andel närproducerat i Umeå kommuns upphandlingar.

Liksom tidigare lyfter man i policyn fram vikten av att underlätta möjligheterna för små och medelstora företag att delta vid upphandlingar ska, bl.a. genom att man kan dela upp upphandlingarna i olika delar.

En annan del gäller möjligheten att just upphandla mer närproducerat. Denna fråga har genom åren diskuterats mycket inte minst runt om i Västerbottens kommuner. Svenska företag med djurhållning har en tuff konkurrenssituation, där andra länder har lägre krav på djurskydd och annat.

Moderaterna lyckades få igenom ett tillägg i upphandlingspolicyn, om att djurskyddskrav motsvarande svensk lagstiftning ska ställas vid livsmedelsupphandlingar. Varor och tjänster som den offentliga sektorn köper ska ha en sådan kvalitet att de ligger i nivå med kraven i svensk lagstiftning, till exempel svenska miljö- och djuromsorgsregler.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) är mycket nöjd att övriga partier gav sitt stöd till tillägget.

– I vårt län finns det goda förutsättningar att producera ännu mer livsmedel än vad som görs idag, och jordbruket har en mycket viktig roll för en levande landsbygd. Vi ser tyvärr en allvarlig trend med färre och färre företag med djurhållning, såväl på nationell nivå som regionalt i Västerbotten. En ökad produktion, oavsett om det är exempelvis mjölkproduktion eller köttproduktion, skulle kunna skapa många nya jobb, säger Ågren i en kommentar.

 

Anna-Karin Nilsson

Mest lästa