Vill införa informations- och bemötandegaranti i länets sjukvård

Publicerad: 

Antalet klagomål från patienter i Västerbottens läns landsting har ökat kraftigt på tre år från 683 klagomål år 2013 till 1056 klagomål år 2016. En stor andel av klagomålen rör bemötandet och bristen på information i vården. Det rapporterade Folkbladet den 24 januari.

– De flesta ärendena handlar om att patienter upplever att vårdpersonalen inte lyssnar på dem eller att de inte har fått tillräckligt med information, sa Kristina Östman kanslichef på Patientnämnden till Folkbladet.

Moderaterna i landstinget vill nu genom en motion till landstingsfullmäktige använda sig av den nya Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 för att införa en informations- och bemötandegaranti. Detta ska vara för att tackla problemen som finns med ökande antal klagomål. Nicklas Sandström (M) säger följande till Nyheter i Västerbotten:

– Ett gott bemötande har avgörande betydelse för vårdens och omsorgens kvalitet. Därför föreslår vi att stärka patientens ställning genom en informations- och bemötandegaranti. En sådan garanti bör bland annat innehålla högre krav på att all information som lämnas till patient skall följa en hög standard och särskilt stöd för de med stort vårdbehov.

 

 

Text: Anton Bergström

Mest lästa