Västerbottens cancerpatienter förtjänar kortare vårdköer

Vid februaris regionfullmäktige var en av debatterna gällande cancervården och väntetiderna inom dem. Det blev en debatt om huruvida man är nöjd eller inte med regionens nuvarande statistik över tillgängligheten i Västerbotten.

Publicerad: 

Uppskattningsvis kommer fler än var tredje person att få en cancerdiagnos under sin livstid. År 2021 fick nästan 69 000 personer i Sverige ett cancerbesked, cirka 33 000 kvinnor och 36 000 män. Moderatledda regeringen har gjort och gör stora satsningar på cancervården samt uppdaterar den nationella cancerstrategin. I Region Västerbotten får bara 39% av patienter med cancerdiagnos vård enligt standardiserade vårdförlopp (SVF) inom de satta ledtiderna. Utifrån detta hade Moderaternas ledamot Elin Segerstedt Söderberg en interpellation som debatterades vid regionfullmäktige den 20 februari.

– Cancer berör och kommer att beröra oss alla, om man inte själv är en av de som får en diagnos så kommer någon i ens närhet att drabbas. Tiden från det att man får en cancerdiagnos till dess att man får behandling är viktig både för att undvika försämrad prognos och behov av större ingrepp eller behandling, men också för att minska den psykiska påfrestningen för både patient och dennes anhöriga, framhöll Elin Segerstedt Söderberg (M) i ett av sina anföranden i debatten.

I interpellationssvaret försvarade man från Socialdemokraterna genom Anna-Lena Danielsson att det är flertalet regioner som har liknande statistik som Västerbotten vad gäller väntetider, Moderaterna bemötte detta med att det är 7 regioner som har sämre statistik än Västerbotten när det kommer till hur stor andel av cancerpatienter som vårdas inom SVF och att de 6 av 10 patienter i Västerbotten som inte får det förtjänar bättre. Att regionen förtjänar en styrning som siktar mot toppen i stället för att nöja sig med att inte vara riktigt sämst.

– För oss moderater är det viktigt att det inte ska vara avgörande vart du bor vilken vård du ska få, och att vid ett så pass allvarligt besked som en cancerdiagnos så ska man få rätt vård i rätt tid detta också oavsett vart du bor. Därför önskar vi moderater att vi snart kan se oss i toppen av de regioner som ger våra länsbor snabbaste vården, för det är ju så att när man väl får sin vård så är den mycket god och man har gjort så många framsteg, avslutade Elin Segerstedt Söderberg (M) debatten.

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa