Vårdköerna växer igen

Publicerad: 

Vårdköerna växer igen. I sammanställningen som Nyheter i Västerbotten gjort visar att antalet landsting som når upp till den lägre nivån – 70 procent av patienterna inom 60 dagar – sjunkit markant efter att kömiljarden avskaffades av den nya Socialdemokratiska regeringen.

Enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad kan man utläsa hur långa köer det är runt om i landet. Nyheter i Västerbotten har kollat upp siffrorna. Antalet patienter i Västerbotten som väntat över 90 dagar på operation/åtgärd har ökat med 40 % på tre år. Totalt antal väntande för att få sjukvård i Västerbotten har ökat från 11 174 patienter i januari 2013 till 17 159 patienter i januari 2016.

Kömiljarden Kömiljarden 2

Källa: vantetider.se

Nicklas Sandström (M), oppositionslandstingsråd, kommenterar läget med följande:

Jag har skrivit en interpellation om saken där jag undrar vilka åtgärder majoriteten tänkt vidta för de allt längre vårdköerna i länet, säger Sandström. Ingen ska behöva vänta i över 3 månader på sjukvård. När köerna återigen växer, efter att ha minskat under stora delar av Alliansens tid vid regeringsmakten, ska Socialdemokraterna i länet erkänna att reformens avskaffande var ett misslyckande, frågar sig Sandström.

 

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin