Umeås krogar måste fortsatt stänga kl. 02.00

Under kommunfullmäktiges sammanträde i Umeå på måndagen fattades beslut om nya riktlinjer för serveringstillstånd. Moderaterna hade ett antal ändringsyrkanden, som avslogs av fullmäktige.

Publicerad: 

– Debatten i kommunfullmäktige om riktlinjer för serveringstillstånd blev mer en diskussion om tillgänglighet till alkohol. Men även en skyddslagstiftning som alkohollagen är en lagstiftning som inga riktlinjer kan ändra på, säger Mikael Thyni, ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden (M).

Enligt Folhälsomyndigheten är syftet med de kommunala riktlinjerna för alkoholservering är att det ska vara enklare för en sökande att veta vad som krävs för att få ett serveringstillstånd och att se till att ansökningar behandlas på ett likvärdigt sätt.

Moderaterna ansåg att riktlinjerna för serveringstillstånd i Umeå inte skulle gå längre än vad alkohollagen kräver.

 Som det ser ut idag har Umeå konkurrensnackdelar jämfört med andra kommuner i landet, då vi har mer restriktiva riktlinjer för serveringstillstånd. Det kan leda till att vissa företagare väljer bort Umeå när de planerar etableringar. Om Umeå ska utvecklas som turist-, student- och evenemangsstad så behöver vi riktlinjer som inte går längre än vad lagen kräver och som är i linje med andra jämförbara städer, säger Thyni (M). 

De nya riktlinjerna innehåller ett antal förändringar jämfört med tidigare om sådant som Moderaterna hade synpunkter på. Bland annat har man tagit bort kravet om insynsskydd vid serveringstillstånd vid idrottsevenemang och slopat kravet om obligatorisk utbildning för all serveringspersonal vid serveringstillstånd senare än kl. 01.00. Moderaterna var positiva till de lättnader som har gjorts i riktlinjerna, men ansåg att Umeå kommun skulle gå ännu längre. Tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna hade Moderaterna i miljö- och hälsoskyddsnämnden lagt fram ett antal ändringsförslag. Det handlade exempelvis om att möjliggöra för serveringstillstånd en timme längre, till kl. 03.00 i stället för dagens 02.00.

I remissyttrandet från Visit Umeå angavs att det är kl. 03.00 som är standard i de flesta svenska städer och att av landets 30 största kommuner är det endast två stycken – Umeå och Jönköping – som har serveringstider till kl. 02.00. Moderaterna ville även stryka en del i förslaget som gjorde det möjligt för kommunen att neka eller begränsa servering av spritdrycker vid tillfälliga evenemang och festivaler.

Kommunfullmäktige antog de nya riktlinjerna för serveringstillstånd. Förslaget om att tillåta serveringstillstånd till kl. 03.00 fick stöd av alla borgerliga partier, Sverigedemokraterna och Miljöpartiet. Vid votering blev resultatet att 35 röstade för att avslå förslaget, 27 för att bevilja och en avstod.

 

Joline Göttfert

Mest lästa