Umeå kommun stöttar projekt för att öka lokal livsmedelsproduktion

Under gårdagens sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott beslutade Umeå kommun att bevilja medfinansiering till samverkansprojektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten. Projektet leds av Region Västerbotten och syftar bland annat till att öka den lokala matproduktionen och därmed både stimulera tillväxt och bidra till miljön. Det skriver Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

– I dag är Umeå kommun och regionen starkt beroende av importerade livsmedel. Genom att stimulera efterfrågan och öka den lokala matproduktionen kan vi både öka sysselsättning och tillväxt, men också bidra till en tryggare livsmedelsförsörjning. Projektet leder dessutom till förbättrad miljö genom att vi bibehåller öppna landskap och stimulerar biologisk mångfald, säger Anders Ågren (M), kommunalråd och vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott, Umeå kommun.

Målet med projektet Stärkt livsmedelsnäring i Västerbotten är att öka livsmedelsproduktionen i Västerbotten. Projektet ska stärka regionens och kommunernas kapacitet att utveckla livsmedelssektorn genom företagsbesök och behovsanalyser, samt stärka företagen genom att anordna konkreta arbets- och utvecklingsträffar utifrån utmaningar som identifierats. Några exempel som lyfts är finansieringslösningar, vägar till företagsutveckling och hur man blir anbudsgivare. Genom att uppmärksamma och informera om lokala livsmedelsproducenter och sprida kunskap om hur andelen närproducerade livsmedel kan öka i de offentliga köken hoppas man kunna öka efterfrågan på närproducerade livsmedel.

Projektet ska involvera kommunerna i hela Västerbotten och projektresurser ska finnas i Umeåregionen, Skellefteåregionen och inlandet kopplade till kommunernas näringslivskontor. Den totala budgeten för projektet är 14 310 000 kronor. Umeå kommun beviljar 250 000 kronor till projektet under 2023, 600 000 kronor per år 2024-2025 samt 350 000 kronor under 2026. Beslutet gäller under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas.

– Det här är ett väldigt angeläget projekt för hela regionen eftersom det stimulerar företagen i livsmedelssektorn att förverkliga idéer och att hitta nya affärsmöjligheter, men också för att de får fler långsiktigt stabila mötesplatser. Projektet bidrar även till den regionala innovationsstrategin, där livsmedel är ett prioriterat område för stärkande av vår lokala innovationsförmåga, säger Janet Ågren (S), kommunalråd och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott.

 

 

Joline Göttfert

Mest lästa