Umeå kommun på plats 126 av 173 gällande företagsklimat – Ågren (M) inte nöjd

2020-04-27 11:43

Nyheter

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har presenterat kvalitetsmätningen av kommuners myndighetsutövning och service gentemot företag: Öppna jämförelser – företagsklimat 2019. Umeå kommun hamnade på plats 126 av 173 kommuner. Det är en förbättring med 29 placeringar. Moderata kommunalrådet Anders Ågren är inte nöjd och menar att Umeå måste sikta betydligt högre.

– Umeå kommun borde kunna betydligt bättre! Det är självklart positivt att Umeå förbättrar sig något, jämfört med tidigare år. Det går åt rätt håll, men det duger inte. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så ligger Umeå på plats 50 av 62 kommuner, konstaterar Anders Ågren (M).

Företagare får i SKR:s undersökning bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service.

Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för och kan påverka. Det är endast företagare och andra kunder som haft en kontakt med kommunen som deltar.

– Detta bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat. Det finns mycket kvar att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat. Det måste förövrigt också märkas i hur Umeå kommun hanterar företagens utsatta situation i pågående coronapandemi, avslutar Ågren.

Text: Joline Göttfert