Umeå kommun gör över 700 miljoner i vinst

Under måndagens kommunfullmäktige var årsredovisningen för 2021 uppe till beslut. Fullmäktige beslutade att fastställa årsredovisningen och Umeå kommun gör ett rekordhögt resultat på 484 miljoner kronor. Inklusive de kommunala bolagen, såsom Bostaden, gör Umeå kommunkoncern ett resultat på 705 miljoner kronor. Detta meddelar Umeå kommun i ett pressmeddelande.

Publicerad: 

Moderaternas kommunalråd Anders Ågren menar att det är ett starkt resultat, men att det delvis sker på bekostnad av kommuninvånarna som i grunden tvingas betala en för hög kommunalskatt.

– Umeå kommun gör ett starkt ekonomiskt resultat för 2021. Plus 484 miljoner kronor är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Detta trots att vi under året gjort en särskild pensionsinlösen på 195 miljoner kr. Samtidigt indikerar dessa återkommande överskott, att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år tvinga umeåborna att betala så mycket mer i skatt, än invånarna i de flesta av landets övriga kommuner. Ett annat fortsatt problem är att det har byggts alldeles för lite bostäder i Umeå. Det är ett allvarligt hot mot Umeås tillväxt, säger Anders Ågren (M).

Bakgrunden till det rekordhöga resultatet är högre skatteintäkter och intäkter från kommunens ägarandel i Stornorrfors vattenkraftverk. Umeå kommun har också sålt mark under året vilket i kombination med minskade kostnader kopplat till pandemin gjort att Umeå kommun koncernen har ett rekordår bakom sig. Därtill har kommunen fått ökade generella statsbidrag i form av pandemistöd.

– Trots pandemin blev 2021 ett starkt år för Umeå kommun i ekonomiska termer. Det här ger oss en buffert och det är viktigt att vi har det för att möta framtida utmaningar. Befolkningen i Umeå fortsätter att växa och det gör att vi behöver fortsätta investera i välfärden. Därför behöver vi också ha en långsiktigt robust ekonomi, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S), i pressmeddelandet från Umeå kommun.

Jonatan Hjeltman