Umeå kommun gör åtgärder för att stötta näringslivet

2020-03-24 10:44

Nyheter

Coronapandemin har slagit hårt ekonomiskt mot företag och näringsidkare. Umeå kommun planerar nu en rad åtgärder för att mildra dessa negativa effekter.

– Coronapandemin och den medföljande ekonomiska krisen har drabbat samhället hårt. Många företag i Umeå har det väldigt tufft just nu. Stigande arbetslöshet är inget vi vill ha och därför ser vi nu över vilka möjligheter vi har att förenkla och underlätta för företag och entreprenörer, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Umeå kommun har vidtagit ett antal åtgärder för att dämpa effekterna som coronapandemin har på ekonomin. Det handlar dels om förbättrad information och utökade resurser till rådgivning, dels om åtgärder som frigör tid hos näringsidkare och som kan stärka de lokala företagens likviditet.

– Vi befinner oss just nu i en krissituation som är temporär. När coronapandemin är över kommer vi att behöva ett välfungerande näringsliv i Umeå som är redo att växa. De åtgärder som presenteras nu är ett första steg för att stödja näringslivet, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Vidtagna åtgärder:

– Företagsakut – samordnad rådgivningstjänst för företag som drabbas av ekonomiska effekter.

– Samordning, information och lotsning av hur företagen kan nyttja de stöd som tillskapats på nationell och regional nivå.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillståndsärenden för att undersöka möjlighet att pausa eller avbryta.

– Dialog med näringsidkare om pågående tillsynsärenden för att undersöka möjlighet att förlänga tidsfrister, med mera, där lagen så tillåter och det bedöms möjligt.

– Prioritera verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.

– Möjlighet att ansöka om tidigareläggning av uteserveringstillstånd.

Kommunen har för avsikt att införa ytterligare åtgärder, till exempel:

– Korta betaltid till kommunens leverantörer.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillsynsavgifter.

– Uppskov för betalning av olika typer av kommunala tillståndsavgifter.

– Uppskov för inbetalning av hyror för fastigheter/anläggningar som företag förhyr av kommunens fastighetsfunktion.

Text: Joline Göttfert