Umeå kommun går mot ett nytt rekordresultat – prognosen är 542 miljoner kr

Umeå kommun är på väg mot ytterligare ett nytt rekordresultat. Prognosen för år 2022 är ett plus på 542 miljoner kr. Kommunalrådet Anders Ågren (M) menar att överskottet visar att det finns utrymme att sänka kommunalskatten.

Publicerad: 

Under de senaste sju åren har Umeå kommun redovisat ett positivt resultat, något som kommer att upprepa sig i år igen. På tisdagens sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott gjordes en genomgång av det ekonomiska läget i kommunen. Det skriver kommunalrådet Anders Ågren (M) i sin blogg. Trots osäkerheter i omvärlden, räntehöjningar och hög inflation, så är det ett starkt resultat som väntar för Umeå kommun år 2022.

– Umeå kommun går enligt prognosen mot ett plus på 542 miljoner kr, vilket är All time high. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plusresultat. Rekord, helt enkelt, säger Ågren (M).

Det prognostiserade överskottet gäller Umeå kommun och de kommunala bolagens resultat är inte inräknat i detta. Det betyder att det förväntade resultatet för kommunkoncernen som helhet kommer att vara ännu bättre. Ågren menar att det är bra att kommunen gör ett överskott, men lyfter Umeås höga kommunalskatt som något som behöver åtgärdas.

– Det stora överskottet visar att det finns utrymme att sänka Umeås extremt höga kommunalskatt. Det är inga problem överhuvudtaget. Låt Umeåborna behålla mer av sina pengar och sänk kommunalskatten, säger Ågren (M).

Joline Göttfert