Umeå kommun fastställde rekordresultat för 2022 – Ågren (M) vill se sänkt skatt

Kommunfullmäktige i Umeå kommun godkände i måndags årsredovisningen för 2022. I beslutet ingår bland annat att Umeå kommunkoncerns resultat för året har fastställts till 1 177 miljoner kronor varav Umeå kommuns resultat ingår med 899 miljoner kronor. Detta enligt ett pressmeddelande som Umeå kommun skickat ut.

Publicerad: 

– Umeå kommun gör ett mycket starkt ekonomiskt resultat för 2022, All-time high, med sammantaget nästan 1,2 miljarder kr. Kommunen står starkt rustad, oavsett om det för stunden råkar vara högkonjunktur eller lågkonjunktur. Vi betalar också av på den låneskuld som Umeå kommun har sedan tidigare. Men samtidigt har Umeå kommun två kr högre skatt än jämförbara kommuner. Självklart finns det utrymme att sänka den höga kommunalskatten, säger Anders Ågren (M), kommunalråd, Umeå kommun.

Vid debatten under fullmäktigemötet konstaterades att många kommuner i landet har fått stora ekonomiska överskott under 2022. Enligt årsredovisningen i Umeå kommun orsakas överskottet för året främst av ökade skatteintäkter, utjämningsbidrag, stora statsbidrag kopplat till pandemin och även oväntat goda inkomster från Stornorrfors där Umeå kommun är delägare.

Under debatten i fullmäktige rådde enighet om att resultatet för 2022 var bra, men det framkom också att partierna hade olika uppfattningar om betydelser av resultatet och framför allt vilka effekter det bör få när det gäller det kommande budgetbeslutet för kommunens verksamheter och den aktuella skattesatsen.

– Det här är ett rekordstarkt resultat för Umeå kommun, vilket är enormt positivt och som visar att kommunen har en välskött ekonomi. Den säkerställer att vi långsiktigt kan bedriva vård, skola, omsorg och erbjuda andra samhällstjänster på det sätt som vi önskar. Med detta vet vi också att kommunen är väl rustad att hantera 2023 och 2024, som med inflation och en vikande konjunktur ger oss helt andra förutsättningar, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun.

Joline Göttfert

Mest lästa