Umeå kommun återigen på väg mot rekordresultat – Ågren (M) vill se sänkt kommunalskatt

Umeå kommun har en fortsatt stark ekonomi och uppvisar ett plusresultat på 829 miljoner kronor för årets åtta första månader, vilket är 247 miljoner kronor mer än samma period 2021. Det framgår av ett pressmeddelande som Umeå kommun skickade ut under tisdagen.

Publicerad: 

– Umeå kommun går återigen mot ett starkt ekonomiskt resultat. Helårsprognosen för 2022 är dessutom ett plusresultat på 687 miljoner kronor, vilket skulle vara All time high. För hela kommunkoncernen är det prognosticerade resultatet 971 miljoner kronor. Aldrig tidigare har Umeå kommun gjort ett så starkt plus. Samtidigt visar dessa återkommande överskott, att Umeå borde sänka kommunalskatten. Det är inte rimligt att varje år – oavsett högkonjunktur eller lågkonjunktur – tvinga umeåborna att betala så mycket mer i skatt, än invånarna i de flesta av landets övriga kommuner, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Enligt delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022, som behandlades av kommunstyrelsen i måndags, så uppgår Umeå kommunkoncerns resultat till 1 114 miljoner kronor, vilket även inkluderar kommunägda företag. Av dessa uppgår Umeå kommuns resultat till 829 miljoner kronor.

Det starkare resultatet jämfört med budget förklaras främst av:

  • högre skatteintäkter, generella statsbidrag, och utjämning än förväntat
  • ökade intäkter från kraftverksamheten i Stornorrfors
  • kostnader som inledningsvis inte ökar i samma utsträckning som erhållna bidrag för specifika statliga satsningar
  • minskad verksamhet inom delar av omsorg, utbildning och färdtjänst som en konsekvens av pandemin

 

– Det är klart att det här är väldigt positivt för Umeå kommun. Att ha en stabil ekonomi ger oss goda förutsättningar att säkra välfärden och genomföra nödvändiga investeringar, men också att möta de utmaningar som vi nu tydligt ser komma i hela västvärlden med stigande priser och konjunkturnedgång, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

 

Joline Göttfert