Umeå: 4 av 10 kvinnor avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna eller ofredade

2021-01-07 11:32

Nyheter

Enligt en ny undersökning från Umeå kommun uppger ca 40 procent av kvinnorna i Umeå att de avstår från att gå ut ensamma av rädsla för att bli överfallna, rånade eller ofredade. Rapporten offentliggjordes i december. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på uppgifterna och lyfter frågan till fullmäktige.

– Det är mycket allvarligt och jag skulle önska att fler reagerade på det här! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för överfall, rån eller ofredanden. Trygghetsfrågorna har alltför länge prioriterats ned. Det räcker inte med fina högtidstal för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå. Det krävs också handling, säger Anders Ågren i en kommentar.

Folkhälsoenkäten ”Jämlika liv” skickades ut av Umeå kommun till invånare i åldrarna 16–84 år för att få bättre kunskap om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. I enkäten finns även frågor om till exempel trygghet. Resultatet av undersökningen presenterades innan årsskiftet.

Ca 40 procent av de tillfrågade kvinnorna väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensamma av rädsla för att bli rånade, överfallna eller på annat sätt ofredade. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar. Siffrorna ligger i nivå med riksgenomsnittet.

Liknande mönster har tidigare setts i den kommunala “Unga-enkäten”, som riktar sig till yngre åldrar i Umeå. I Unga-enkäten från 2018 uppgav en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de kände sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 4 av 10 var rädda för sådant som att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem ensamma.

Otryggheten bland kvinnor i Umeå kommer att bli ett ärende på nästa fullmäktige. Ågren har lämnat in en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Anders Ågren menar att det krävs ett batteri av åtgärder, både på nationell och lokal nivå:
– Det behövs fler poliser, trygghetsskapande åtgärder i det offentliga rummet, ökad kamerabevakning, kommunala ordningsvakter, skärpta straff för brottslingar, ett ökat förebyggande arbete med skola och socialtjänst och mycket, mycket mer. Så sent som i oktober röstade fullmäktige nej till flera förslag från Moderaterna, som skulle öka tryggheten i Umeå.

Interpellationen kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 januari.

Text: Joline Göttfert