Tydligt forskningsbudskap: hijab är hedersförtryck

2020-02-03 9:10

Nyheter

Det blev succé för den föreläsning som Moderaterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet arrangerade i Umeå om hijab och kampen mot hedersförtryck i lördags. Många Umeåbor hade kommit för att lyssna till forskaren Devin Rexvid, som tilldelades Pela & Fadime-utmärkelsen år 2019 för sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Möteslokalen var fullsatt och extra stolar och soffor fick bäras in för att rymma samtliga åhörare.

Moderata kommunalrådet Anders Ågren inledde och hälsade alla välkomna tillsammans med gruppledarna för Kristdemokraterna och Arbetarpartiet. Devin Rexvid gick vid föreläsningen igenom aktuell forskning och den debatt som pågår både nationellt och internationellt om hijabbärandet och dess funktion som en del av hedersförtryck.

Rexvid var under föreläsningen tydlig i sitt budskap: alla hijabbärande är faktiskt utsatta för hedersförtryck. Hijab är en del i patriarkatets sätt att kontrollera flickor och kvinnor. Det cementerar kvinnors underordning och sexualiserar kvinnokroppen. Hijaben blir ett fängelse, en mur, och kvinnorna kontrolleras i varierande grad av sina män, bröder och söner. Det är ett hedersförtryck som inte går att blunda för, menar Rexvid.

Efter föreläsningen gjorde Rexvid en lång uppdatering på Facebook, där han tackade Moderaterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet i Umeå för att de står upp mot hedersförtryck. Samtidigt gick han till angrepp på försvararna av hijab:

”I Sverige var det idag en del miljöpartister och vänsterpartister samt delar av den antirasistiska och feministiska rörelsen som slöt upp bakom företrädarna för politisk islam i deras prohijabmanifestationer bl.a. i Umeå och Sthlm.

Idag fick jag höra om det inte är en feministisk gärning att bära hijab. Mitt svar blev att hijabbärande är en antifeministisk praktik. Att hijabbärande är politisk islams vapen mot vissa värden, bl.a. jämställdhet, som förknippas med väst. Om den är en feministisk gärning så måste det vara ett allvarligt fel på dagens feminism. Om mainstream feminister godtar hijabbärande som en feministisk gärning så vulgariserar och urvattnar de feminism och tömmer den på dess ursprungliga innebörd.

Idag känner jag mig enormt besviken på dem som i feminismens och antirasismens namn stod under politisk islams fana för kvinnoförakt. Idag riktar jag ett stort tack till Moderaterna, Kristdemokraterna och Arbetarpartiet i Umeå som markerade mot det kvinnoförtryck som hijab utgör.”

Moderaternas kommunalråd Anders Ågren var efter föreläsningen mycket nöjd med den stora uppslutningen och intresset att lära sig mer. Han konstaterade även att arrangemanget hade uppmärksammats positivt av riksorganisationen GAPF (Glöm aldrig Pela och Fadime) som arbetar mot hedersförtryck.

– Hijab är en del av ett hedersförtryck och det blev väldigt tydligt redovisat i föreläsningen, med efterföljande frågestund. Det är oroväckande att vi har politiker som försvarar och legitimerar hedersförtryck och hävdar att hijab är jämställdhet och feminism. Det är ju dess raka motsats, säger Ågren i en kommentar.

Text: Joline Göttfert