Strandhäll (S) och Hirvonen (MP) kritiserar partikollegor i Västerbotten – Efter nedläggningen av ASTA-mottagningen

2021-10-22 15:06

Nyheter

Det var den styrande majoriteten S, V och MP i Region Västerbotten beslutade under hösten 2020 att lägga ned ASTA mottagningen och flytta verksamheten till en större enhet. ASTA mottagningen i Umeå, som varit den enda specialistmottagningen i landet för icke-akut vård för personer som utsatts för sexualbrott försvann och lämnade därmed ungefär 1500 patienter som stod i kö för att få vård enligt WONSA (World Of No Sexual Abuse).

Kritiken lät sig inte vänta och det startades både en aktionsgrupp vid namnet ”Stäng inte Asta” och en namninsamling som i dagsläget samlat 3 234 underskrifter.

Nu går också riksdagspolitiker emot deras regionala företrädares beslut och Annika Strandhäll (S) och Annika Hirvonen (MP) skickade den femte oktober i år in en motion till riksdagen om att åter starta ett nationellt center för sexualbrottsutsatta. De lyfter bland annat att Sverige, genom Istanbulkonventionen, åtagit sig att erbjuda specialistsjukvård till sexualbrottsutsatta.

Under regeringsförklaringen 2019 sa regeringen att ”fler mottagningar inrättas för sexualbrottsutsatta. Det enda som har hänt sedan dess är alltså att Sveriges enda rödgröna regionstyre lagt ned den enda offentligt drivna mottagning.

Moderaterna, som velat bevara ASTA-mottagningen, blev nedröstade senast i september då Elmer Eriksson (M) la fram en motion om att återstarta ASTA-mottagningen.

Text: Jonatan Hjeltman