Stornorrland: Nu får västerbottningarna själva avgöra framtiden

2016-06-28 13:33

Nyheter

Nu har du som medborgare möjlighet att tycka till om ett eventuellt framtida Stornorrland. Riksdagen har nu på initiativ av alliansen och med stöd av SD  fattat ett beslut om att Regeringen ska återkomma till Riksdagen med ett förslag på hur medborgarnas önskemål och synpunkter ska beaktas i processen. Tidigare under våren vägrade riksdagens talman, Urban Ahlin (S), att behandla frågan om att låta medborgarna få vara med och tycka till om eventuella framtida storregioner. Han blev till slut överkörd av allianspartierna och SD. S, MP och V röstade emot förslaget att lyssna på medborgarna med motivationen “att det inte bör införas särskilda bestämmelser om att beakta befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen”. Den 28 juni skrev alliansens gruppledare i Konstitutionsutskottet en artikel i Västerbottenskuriren där de tydligt markerar att alliansen vill ta hänsyn till medborgarnas önskemål och synpunkter innan eventuellt bildande av storregioner. Eftersom SD stödjer alliansen i den här frågan så finns det en majoritet emot regeringspartiernas vilja att köra över medborgarna.

– Det är bra att det nu finns en majoritet i Sveriges Riksdag för att lyssna in västerbottningarnas vilja innan ett Stornorrland bildas, säger landstingsrådet Nicklas Sandström (M).