Stödpaket till Umeås föreningsliv

2020-04-22 12:12

Nyheter

Många föreningar drabbas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Umeå kommun har under de senaste veckorna infört ett antal åtgärder för att kunna stödja föreningslivet.

Många ideella föreningarna runt om i Umeå kommun påverkas ekonomiskt av spridningen av coronaviruset. Vissa föreningar påverkas direkt medan andra riskerar att påverkas på längre sikt. Därför har kommunen tagit fram ett stödpaket till Umeås ideella föreningar för att förbättra situationen på kort och lång sikt.

Åtgärderna berör föreningar vars bidrag beslutas av kulturnämnden, individ- och familjenämnden och fritidsnämnden. Majoriteten av åtgärderna kan kopplas till fritidsnämnden. Föreningsbyrån som är kommunens gemensamma ingång för ideella föreningar är de som hanterar de olika åtgärderna.

– Den rådande situationen drabbar många föreningars ekonomi väldigt hårt. Flera har behövt ställa in arrangemang och aktiviteter vilket kan innebära kostnader men uteblivna intäkter. Det kan även handla om att färre deltar vid föreningarnas sammankomster av olika skäl. Vi följer utvecklingen och vi får se om vi kan och bör göra fler åtgärder framöver, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

– Regeringen tillskjuter särskilda medel till bland annat idrottsföreningar och föreningar som arbetar med människor i utsatta positioner. Men det kommer inte att räcka, vi måste också dra vårt strå till stacken för att vi ska behålla vårt starka föreningsliv, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Några av kommunens åtgärder för att stötta föreningslivet är förstärkt lokalbidrag, möjlighet till anstånd med betalning av fakturor till kommunen, möjlighet till förskottsutbetalning av aktivitetsstödet samt kostnadsfria avbokningar av lokaler med kort varsel.

Text: Joline Göttfert