Starkt stöd för ett tiggeriförbud bland befolkningen

Publicerad: 

Hälften av svenskarna, 50 procent, vill ha ett tiggeriförbud. Endast 27 procent är emot. Bland borgerliga väljare vill en majoritet förbjuda tiggeri. Detta enligt en Sifo-undersökning som publicerades i början av maj. Frågan om tiggeriförbud är högaktuell i Umeå. Nästa vecka behandlas en motion från Moderaterna i kommunfullmäktige, som föreslår ett lokalt tiggeriförbud på vissa platser.

– Vi måste göra vad vi kan lokalt för att få slut på tiggeriet. Det är inte värdigt eller humant att cementera ett utanförskap via tiggeri. Illegala bosättningar och omfattande nedskräpning följer i dess spår. Regeringen och den tidigare nationella samordnaren har dessutom uppmanat människor att inte ge pengar till tiggare, utan istället skänka pengarna till hjälporganisationer på plats i Rumänien och Bulgarien. Tiggarnas problem löses inte i Sverige utan i deras hemländer. Låt oss vara tydliga på den punkten, säger kommunalrådet Anders Ågren (M).

Men även om stödet för ett tiggeriförbud uppenbarligen är starkt bland den svenska befolkningen, så märks det inte inom lokalpolitiken i Umeå. När Moderaternas motion behandlades i kommunstyrelsen, så förlorade M med rösterna 2-13. Övriga partier i kommunstyrelsen gick på ett avslag.

Debatten om tiggarna och kommunens eventuella ansvar för dem har pågått intensivt sedan hösten 2014. Illegala bosättningar runt om i kommunen har förekommit. Begäran om avhysning har inlämnats vid olika tillfällen av kommunen. Omfattande nedskräpning har varit ett av resultaten av de illegala bosättningarna. Umeå kommuns kostnader för bl.a. detta var föremål för debatt vid det senaste fullmäktigesammanträdet i Umeå i april.

Umeå kommun har tidigare ställt upp med tillfällig uppställningsplats för husvagnar. Man upphörde med sådana insatser efter det att boendet inte upphörde och kommunen till slut tvingades begära avhysning. Däremot ges stöd till bl.a. Svenska kyrkan för att de ska ställa upp med olika insatser, vilket även innefattade ett härbärge under vintermånaderna. Inte heller det var okontroversiellt, och Moderaterna tillhörde dem som röstade nej till det ekonomiska stödet. Även frågan om de utsatta EU-medborgarnas barn har rätt till skolgång har debatterats ofta i såväl fullmäktige som den ansvariga nämnden.

– Det är inte en kommunal uppgift att finansiera boende eller skolgång för utsatta EU-medborgare under den korta tid de har rätt att vistas i Sverige. Socialdemokraternas logik att ge ekonomiskt stöd till boende är obegriplig. Vi har gemensamt sagt nej till detta för Umeå kommuns räkning tidigare och inte minst kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) har ju varit tydlig med att det inte är en kommunal uppgift. Däremot tycker jag att det är positivt att Lindberg tydligt uttalat att man inte bör ge pengar till tiggare. Där är vi fullständigt överens, säger Ågren.

På måndag kommer frågan om tiggeriförbud eller ej att avgöras i Umeå kommunfullmäktige.

 

Mest lästa