Socialdemokraterna, vad hände med inrättandet av ett Beroendecentrum?

2019-09-26 8:55

Nyheter

På insändarplats i VK (26/9) efterlyser två företrädare från psykiatrin vid NUS vart det planerade Beroendecentrumet tagit vägen. Redan år 2012 motionerade Moderaterna om behovet av att inrätta ett centrum likt andra universitetssjukhus redan hade då. Under 2014 motionerade Moderaterna i Umeå kommun om att i samverkan med Västerbottens läns landsting inrätta ett Beroendecentrum.

– Förslaget handlar inte om att inrätta någon ny verksamhet utan samla den befintliga på ett ställe för att nå vinster i from av mer patientcentrad vård, samverkan mellan personal i kommun och region, säger Sandström (M).

Mottagandet av förslaget togs emot väl bland tjänstemän och politiker. Under 2015 vände Socialdemokraterna och ställde sig bakom förslaget. Nu undrar regionrådet i opposition Nicklas Sandström (M) i en interpellation vad som hände med ett Beroendecentrum.

– Ett beroendecentrum med nära samarbete med primärvården, psykiatri, försäkringskassan, kriminalvården, socialtjänsten och som endast koncentrerar sig på att hjälpa människor som lever med destruktiva beteenden skulle minska antalet missbrukare avsevärt och hjälpa många tillbaka, säger Sandström (M).

Text: Anton Bergström