Skenande kostnader för Kulturhuset i Skellefteå – M vill dra i handbromsen

2017-02-21 17:30

Nyheter

Kommunfullmäktige i Skellefteå har beslutat att det ska byggas ett nytt kulturhus på det nuvarande busstorget. Politikerna i fullmäktige har enats om investeringssumman 490 miljoner kronor för själva Kulturhuset. Till detta kommer ett vidbyggt hotell, som är en privat investering.

Nu framkommer det dock nya uppgifter som pekar på att Kulturhuset kan komma att bli betydligt dyrare. I takt med att kalkylerna för investeringen blir allt mer detaljerade står det klart att kostnaderna har skenat iväg från det beslutade beloppet på 490 miljoner kronor till upp emot 580-600 miljoner kronor.

Bakgrunden till detta är att den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, har valt att göra en betydligt högre indexuppräkning än vad som är beslutat. Praxis vid uppräkningar i kommunen är kommunprisindex, men i Skellefteå har S-majoriteten valt att använda sig av det högre byggindex.

De nya uppgifterna har fått Moderaterna i Skellefteå att reagera. Det tillförordnade oppositionsrådet, Johan Söderberg, beskriver den politiska S-majoritetens agerade:

– I en intervju i Norran den 17 februari fick vi läsa att Kommunstyrelsens ordförande, Lorents Burman (S), och Socialdemokraterna bestämt sig för att räkna upp budgeten för kulturhuset med ett byggindex. Det innebär en kostnadsfördyring på minst 60 miljoner kronor jämfört med kommunprisindex, som är praxis, säger Johan Söderberg.

Hur ser Moderaterna på de nya uppgifterna?

– Moderaterna har ställt sig bakom de tidiga besluten som har fattats, det vill säga att bygga ett kulturhus och ramarna för arkitekttävlingen. Kostnadsfrågan har vid dessa beslut varit viktig för oss och det beslutade beloppet på 490 miljoner kronor uppräknat med inflationen är också det maximala belopp vi är beredda att investera i kulturhuset, säger Johan Söderberg.

Till Nyheter i Västerbotten är Johan Söderberg tydlig med sitt missnöje över hur kulturhusbudgeten nu hanteras:

– Det är en väldigt stor kostnadsfördyring som Socialdemokraterna vill smyga in i det beslut som finns. Men vi kommer aldrig att acceptera ett sådant trixande. Det beslut som finns sedan tidigare, om hur man ska räkna upp budgeten, är otvetydigt och vi förutsätter att frågan om en utökad ram för kulturhuset ska prövas av kommunfullmäktige. Att inte pröva frågan om ram på nytt vore att sätta våra normala beslutsprocesser åt sidan. I kommunfullmäktige kommer vi att vidhålla det beslut som finns och inte tillskjuta mer medel, säger Johan Söderberg.

 

 

Stefan Anundi