Skellefteå ska stärka arbetet mot sexuella trakasserier

2017-06-22 9:56

Nyheter

Kommunfullmäktige i Skellefteå föreslås bifalla en motion från Andreas Löwenhöök (M) som handlar om att stärka kommunens arbete mot sexuella trakasserier. Motionen innebär bland annat att kommunen ska bjuda in Polisen, de stora festival- och evenemangsaktörerna, krögare, Trygghetsforum, m.fl., för att diskutera hur det samlade arbetet mot sexuella trakasserier, exempelvis vid större evenemang och i krogmiljön, kan förstärkas och utvecklas.

– Det är positivt att jag har fått gehör för min motion. Alla människor ska tryggt kunna röra sig fritt i samhället. Det är en grundläggande svensk värdering och centralt i ett öppet och fritt samhälle, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun.

En konkret åtgärd som redan har vidtagits i Skellefteå är att festivalarrangörerna har fått gå en utbildning, arrangerad av Livemusik Sverige, RFSU och polisen, för att stärka besökares trygghet vid festivalen och större arrangemang.

Nu vill polisen i Skellefteå gå vidare med ett samtal med kommunstyrelsen om hur man tillsammans kan minska de sexuella trakasserierna.

– Det är samverkan som är och förblir en nyckel till ett bra förebyggande arbete och därför behöver alla berörda aktörer engageras för Skellefteå ska vara fritt från sexuella trakasserier, säger Andreas Löwenhöök.

 

Stefan Anundi