Skellefteå konkurrerar ut flest företag

2016-09-30 12:14

Nyheter

Skellefteå är den kommun i landet som i störst utsträckning konkurrerar ut företag. Det anser företagarna, vilket framkommer i Svenskt Näringslivs stora enkätundersökning om det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner.

På frågan; ”I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?”, ger företagarna i Skellefteå betyget 2,49 på en sexgradig skala. Med den siffran är Skellefteå sämst i landet.

Sett över tid så är det också en placering som Skellefteå kommun har dragits med länge. De senaste tio åren har kommunen pendlat mellan placering 287 och 290 av 290 kommuner. Det vill säga i botten.

Från politiskt håll har det framkommit starka reaktioner på resultatet i Svenskt Näringslivs undersökning. Moderaternas tillförordnade oppositionsråd, Johan Söderberg, kommentear siffrorna:

– Vi har under lång tid sett att det finns stora utmaningar i att utveckla det lokala företagsklimatet i Skellefteå kommun och därför har vi lagt ett stort antal förslag för att utveckla företagsklimatet. Ett av de områden vi har prioriterat är frågan kring kommunens konkurrens mot näringslivet.

Moderaterna har tillsammans med de övriga Allianspartierna presenterat ett handlingsprogram för ett bättre företagsklimat. Där finns det bland annat förslag på förändringar inom det område som de kallar ”konkurrens och upphandling”.

– Inom det området har vi bland annat två konkreta förslag som handlar om att införa utmaningsrätt och att genomföra en extern översyn av kommunens verksamheter i syfte att identifiera och avveckla de verksamheter som idag bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, säger Johan Söderberg.

 

 

Stefan Anundi