Skellefteå kommun får underkänt av företagen

Publicerad: 

Jämfört med förra året får Skellefteå kommun sämre betyg i alla kategorier, utom två, i Svenskt Näringslivs attitydundersökning kring det lokala företagsklimatet. Det är uppgifter som oroar oppositionen i Skellefteå.

– Attitydundersökningen visar tydligt vad företagarna tycker om Skellefteås lokala företagsklimat. Det är ingen rolig läsning, framförallt om man tittar på det sammanfattande omdömet, och det oroar oss i Alliansen. Vi måste ta företagens kritik på allvar, säger Andreas Löwenhöök (M), oppositionsråd i Skellefteå kommun.

Idag presenterades resultatet av Svenskt Näringslivs attitydundersökning kring det lokala företagsklimatet i Sveriges kommuner. Det är en undersökning som många kommuner förhåller sig till i arbetet för att skapa en företagsvänlig miljö i den egna kommunen, däribland Skellefteå kommun. I Skellefteå finns ett mål i utvecklingsstrategin, Skellefteå 2030, som är knutet till den ranking som följer av attitydundersökningen.

Utifrån utvecklingsstrategin har kommunstyrelsen beslutat om att ta fram ett åtgärdsprogram för stärkt näringslivsutveckling i samverkan med berörda aktörer i näringslivet. Arbetet för att ta fram åtgärdsprogrammet har just inletts och nu vill oppositionen se konkreta förslag från den socialdemokratiska majoriteten.

– Alliansen har under flera år presenterat olika konkreta förslag för att förbättra det lokala företagsklimatet. Det är ju i de små och medelstora företagen jobben växer fram. Alliansen har till exempel föreslagit garantier för kommunens handläggningstider, ökad kommunal upphandling, förstärkt kompetensförsörjning och bättre samverkan med näringslivet genom en god dialog. Vi vill att detta ska ingå i ett offensivt åtgärdsprogram för stärkt näringslivsutveckling, säger Andreas Löwenhöök (M).

Kräver besked från majoriteten.

– Den socialdemokratiska majoriteten har mycket att bevisa i den pågående processen kring ett åtgärdsprogram för stärkt näringslivsutveckling. Vi vill nu att de bekänner färg och presenterar konkreta förslag, annars kommer vi aldrig att komma vidare med ett åtgärdsprogram och ett strategiskt arbete för ett förbättrat företagsklimat, säger Andreas Löwenhöök (M).

Mest lästa