SCA investerar 7,5 miljarder i pappersbruket i Obbola

2019-09-02 12:29

Nyheter

SCA har idag beslutat att investera i utökad kraftlinerkapacitet i Obbola med ny pappersmaskin. Det är en av de största fabriksinvesteringarna i Norrland någonsin. Den totala investeringen uppgår till 7,5 miljarder SEK över en femårsperiod. Beslutet möts av mycket positiva reaktioner, bl.a. från moderata kommunalrådet Anders Ågren.

Efterfrågan på pappersförpackningar växer. Utvecklingen drivs av en rad faktorer – ökande e-handel, en växande befolkning och ambitionen att minska användningen av plast. Maskinen byggs i en ny byggnad och ska tas i drift år 2023. Produktionen av kraftliner kommer därmed kunna öka från 450.000 ton till 725.000 ton.

– Det här är en lönsam investering inom ett växande segment, säger VD Ulf Larsson. Vi räknar med att investeringen kommer att vara lönsam redan första året i drift och bidra positivt till vår industriella avkastning.

– Det betyder mycket för Umeå och hela vår region! Kommunfullmäktige har ju tidigare godkänt en investeringsplan för Umeå Hamn på 850 miljoner kr för de kommande åren. Inklusive stöd och finansiering från användare ska 1,4 miljarder kr investeras för att utveckla hamnen samt möta behovet efter SCA:s utbyggnad i Obbola, säger moderata kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

Den nya pappersmaskinen byggs i en ny byggnad, i linje med den nuvarande pappersmaskinen. Det innebär att fabriken kommer att vara i full produktion under byggtiden för att inför starten 2023 växla över från den gamla till den nya maskinen.

Text: Joline Göttfert