S lovade att spara in på 100 administratörer i regionen nu har antalet istället ökat

Publicerad: 

Socialdemokraterna har lovat en minskad administration med 100 personer, men har misslyckats med styrningen. Enligt en sammanställning av Dagens Samhälle som jämfört åren 2022 och 2023 har den administrativa personalen istället ökat med 2,5% medan vårdpersonalen på samma tid ökat med 1%.

Moderaterna som var det parti som profilerat sig främst i valrörelsen på att administrationen behöver minska är mycket kritisk.

– I ett läge där ekonomin är i fritt fall med en miljard i underskott föregående år, regionen har lånat till att betala ut löner men samtidigt så klarar S inte av att minska administratörerna trots löften och beslut om motsatsen. Det är det tydligaste tecknet jag har sett på att ledarskapet inte fungerar i den S-ledda majoriteten, säger Nicklas Sandström oppositionsråd (M).

Moderaterna kommer ställa S till svars i fullmäktige kring frågan.

– Socialdemokraterna har haft ett mycket högt tonläge mot att regeringen inte skjutit till tillräckligt med pengar till sjukvården, men klarar själva inte av att minska ner ett antal administratörer för att förbättra ekonomin i regionen. Vi kommer kräva svar av S, avslutar Sandström (M).

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa