S och V vill inte utreda om skattepengar har gått till extremism

2020-02-07 20:27

Nyheter

Den socialistiska majoriteten i Skellefteå kommun säger nej till att utreda om föreningsbidrag från kommunen har betalats ut till föreningar och organisationer med extremistiska kopplingar och tendenser. Bakgrunden till beslutet är en motion från Andreas Löwenhöök (M) som har krävt en haveriutredning, efter rapporter om att bidrag har gått till föreningar som är ifrågasatta för extremistiska kopplingar.

Kommunens tjänstemän förordar att en utredning ska genomföras och S-V-majoriteten var inledningsvis positiva till förslaget. Men vi det senaste mötet med kommunstyrelsen sa den socialistiska majoriteten nej till att en utredning ska göras.

– Jag är mycket förvånad att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill lägga locket på i denna fråga. Moderaterna uppfattar att organisationer med extremistiska kopplingar har fått bidrag från Skellefteå kommun. Detta måste granskas på djupet, gärna av extern expertis, för att säkerställa att vi har riktlinjer och rutiner som omöjliggör att pengar går till extremistiska rörelser, säger Andreas Löwenhöök.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige blir nu:
1. Samtliga nämnder som hanterar ärenden om föreningsbidrag erinras om vikten av att föreningar som beviljas bidrag följer gällande bidragsnormer.
2. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd från kommunfullmäktiges sida.

– Det är djupt olyckligt att majoriteten inte vill granska eventuella brister i vårt bidragssystem och dölja om fel har begåtts. Vi ska inte vara naiva. Svenska säkerhetsmyndigheter har pekat på att kommunala bidrag runt om i landet har gått till extrema rörelser med terroristkopplingar. Moderaterna vill på alla sätt förhindra att skelleftebornas pengar finansierar extremism, säger Andreas Löwenhöök.

Text: Joline Göttfert