S-ledda Region Västerbotten stänger BB Lycksele tills vidare

Publicerad: 

Innan jul varnade oppositionen i regionen att BB Lycksele riskerar att stängas permanent inom kort.

Då summerade Andreas Löwenhöök ledamot i regionfullmäktige kritiken mot regionrådet Anna-Lena Danielsson som är ansvarig såhär:

– Det är tydligt att den politiska majoriteten, under hösten, varken har vidtagit några nya åtgärder för att avhjälpa situationen i närtid eller beslutat om den handlingsplan som ska förbättra bemanningssituationen på längre sikt. Det verkar närmast som om Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, Anna-Lena Danielsson (S), sitter med armarna i kors och vänta på att den allvarliga situationen ska lösa sig av sig själv, säger Andreas Löwenhöök

Idag meddelade Region Västerbotten att BB Lycksele stänger tills vidare. Något som väcker ilska hos oppositionen som menar att man inte behövt hamnat här om ledningen hanterat frågan snabbare.

– För 1,5 år sedan efterlyste Moderaterna och Alliansen en handlingsplan för att rädda förlossningsvården i länet generellt och BB Lycksele i synnerhet. M och Alliansen har varit konstruktiva och presenterat en rad förslag som skulle kunna vara en del av planen. Men trots det finns det idag ingen handlingsplan med åtgärder beslutade och inga pengar har skjutits till från S-majoriteten. Något revisionen gett svidande kritik mot ledningen för, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition.

Samtidigt kom en snabbutredning idag som beställts kring förlossningsvården i hela länet som ger viss optimism att det går att lösa och hindra en permanent stängning enligt Sandström som forsätter.

– Moderaterna har en optimistisk syn på frågan och tror att det går att hitta lösningar, men på grund av S extrema senfärdighet kommer det bli väldigt svårt att undvika en nedläggning för att prata klartext.
I läget vi är i nu behövs beslut, pengar och handlingskraft från S-ledningen, men det har hittills lyst med sin frånvaro.
Text: Anton Bergström Nord