S i Socialnämnden i Skellefteå sparar 70 miljoner – Oppositionen rasar

Publicerad: 

Nyligen klubbades Socialnämndens budget för 2022 igenom. Där framgår att det ska sparas nästan 70 miljoner kronor på äldreomsorg, stöd- och service och individ och- familjeomsorg i Skellefteå.

Den politiska majoriteten bestående av Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är upphovsmännen bakom budgeten. Moderaterna är djupt kritiska mot budgeten och menar att man måste tvärt om måste satsa mer på välfärdens kärna.

I budgeten som röstades igenom framgår det att man sparar 21,2 miljoner kronor på individ- och familjeomsorgen, 13 miljoner kronor på Stöd- och service och inom vård- och omsorg 32,7 miljoner.

Fackförbunden är även de djupt kritiska till budgeten och har gått samman i en gemensam skrivelse till kommunen, undertecknad av Akademikerförbundet SSR, Vårdförbundet, Kommunal, Vision och Sveriges arbetsterapeuter. De menar att detta rimmar illa med en framtida satsning på ett nytt boende.

Oppositionen menar att man inte fått delta i beslutet om internbudgeten. Ärendet lämnades utan eget yttrande i nämndens arbetsutskott, men när det kom upp i socialnämnden hade Vänsterpartiet och Socialdemokraterna gjort 36 ändringspunkter.

– Vi hade inte fått någon möjlighet att diskutera dessa ändringar, eller påverka förslaget överhuvudtaget, säger Stina Engström (L) till Norran.

Moderaterna har tillsammans med sina allianskollegor lagt ett eget förslag där man vill satsa 16,3 miljoner extra på driftskostnader, 118 miljoner till ett fullstort vård- och omsorgsboende och 20 miljoner kronor till trygghetsinvesteringar.

Detta menar oppositionen ska göra det möjligt för Socialnämnden att hantera kostnadsökningar, fler hospiceplatser, förstärkning av Socialnämndens fältverksamhet, ambulerande trygghetscenter och trygghetsinvesteringar.

Text: Jonatan Hjeltman

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin