S-topp ändrade och förskönade rapport om ambulansvården. Nu kräver oppositionen att få se originalrapporten.

Publicerad: 

Strax innan jul uppdagades det att sjukvårdsnämndens ordförande Anna-Lena Danielsson (S) gjort större justeringar i en tjänstemannarapport angående ambulanssjukvården i regionen. Norran, som tagit del av ändringarna, rapporterar om att stora stycken tagits bort och formuleringar tonats ned.

Oppositionen riktar stark kritik, både mot Danielsson och hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.
Ändringarna i rapporten var bland annat omformuleringar. ”Stora besparingar” blev i stället ”Förändringar”, ”besparingskrav” blev ”uppnå balans” och ”stora ekonomiska utmaningar” blev bara ”ekonomiska utmaningar. Därtill hade stora delar av rapporten strukits. Delar som bland annat handlade om hur regionen saknar en plan med mål för ambulansverksamheten, hur mycket arbetstid olika resurser arbetar, att det inkommit flera avvikelser och samt att en egen larmcentral vore att föredra.

Rapportförfattaren och tidigare verksamhetschef Jani Sundqvist anser att det offentliga har brustit i sin transparens och att förändringarna är många. Han är också kritisk till att han fortfarande står som rapportförfattare efter de omfattande justeringar som gjorts.

– Politikerna får inte en komplett bild att fatta beslut utifrån. Jag upplever att det är värre än olyckligt. För mig handlar det om demokratins grunder. Det har begåtts ett allvarligt fel, säger Sundqvist till VK.

Oppositionen kräver nu att få ta del av ursprungsrapporten. Nicklas Sandström, oppositionsregionråd för Moderaterna, menar att det är minimikravet.

– Det som fortsätter att framkomma i rapporteringen stärker bara bilden av att det är en ängslig och nervös politisk ledning som är mer mån om bilden av sig själva än få reda på hur det ser ut i verksamheten som de ansvariga för. Den som har makt måste tåla att bli granskad säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M) i ett pressmeddelande.

Sandström får stöd av sina allianskollegor i regionen. Samtliga anser att det råder en tysthetskultur och att de inte är förvånade över att den politiska ledningen påverkar information innan övriga politiker får ta del av den.

– Tyvärr är det ingen nyhet att saker tillrättaläggs, mörkas, filtreras eller skönmålas i samband med att ärenden och uppgifter presenteras för politiken. Åtminstone för oss i oppositionen, säger Ewa-May Karlsson (C) i pressmeddelandet.

– De uppgifter som framkommit bekräftar bara vår känsla av saker tillrättaläggs. Vilka fler ärenden har fått den här ”formen” av intern beredning under denna mandatperiod? Säger Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L).

– När ansvarig nämnd inte får en samlad bild av verkligheten försvåras det demokratiska beslutsfattandet och även medborgarnas möjlighet till insyn. Är det så att den rödgröna majoriteten hellre prioriterar att försöka behålla makten än jobba för medborgarnas bästa? säger Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD).

Text: Jonatan Hjeltman

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin