Risk för att Västerbottens kvinnor ska föda i Umeå i sommar

2017-04-26 14:41

Nyheter

Idag kom beskedet att Västerbottens barnmorskor endast får tre veckors semester. Personal från Skellefteå och Lycksele förväntas också bemanna upp förlossningen i Umeå om bemanningsfrågan i Umeå inte får en lösning. Detta har fått Moderaterna att reagera. Om situationen i Umeå inte får en lösning kan konsekvensen bli att så mycket personal flyttas från till Lycksele eller Skellefteå innebär det att länets kvinnor kan behöva åka till Umeå för att föda.

Vi vill att blivande mödrar i Västerbotten ska känna sig trygga med att det finns en tillgänglig förlossningsvård i hela länet, även under sommarperioden, säger Andreas Löwenhöök (M), ledamot i landstingsfullmäktige. Moderaterna vill nu veta hur situationen ska lösas.

Löwenhöök vill nu ha svar på hur situationen ska lösas från ansvarig socialdemokratisk landstingspolitiker, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström. Löwenhöök menar på att detta är ett symtom av flera års eftersatt personalpolitik från Socialdemokraternas sida. Från Moderaterna och alliansens har vi lagt flera konkreta förslag för att förbättra situationen. Vi vill ge sjuksköterskor möjlighet att vidareutbilda sig till t.ex. barnmorskor, vi vill skapa fler karriärvägar och se till att personalens kompetens används på rätt sätt. Men den politiska majoriteten har inte gjort allvar av den politiken. Nu måste de svara på hur de tänker lösa situationen, säger Andreas Löwenhöök.

Text: Anton Bergström