Riedl (M) föreslår att riksdagen borde flyttas till Bjurholm en månad varje år

Edward Riedl (M) föreslår nu att riksdagen en månad per år bör flyttas till Sveriges minsta kommun Bjurholm. Riksdagen och statsförvaltningen behöver bli mindre Stockholmcentrerad menar Riedl.

Publicerad: 

Idag finns riksdagshuset i Sveriges mest folkrika kommun i huvudstadsregionen. Där finns 75 av riksdagens 349 riksdagsledamöter. De fyra nordligaste länen har tillsammans 30 riksdagsledamöter av riksdagens samtliga 349 riksdagsledamöter. Stockholms stad och län har tillsammans 75 riksdagsledamöter vilket är dubbelt så många som hela Norrland tillsammans. Drygt 50 procent av landets alla journalister bor i Stockholm och merparten av alla som jobbar inom riksmedia bor i Stockholm. Merparten av tjänstepersoner inom statsförvaltningen bor och arbetar i Stockholm precis som de politiska tjänstepersonerna.

Självklart påverkar det perspektiv och beslut, menar Riedl.

– Norrmejerier måste exempelvis köra 10 gånger så långt för att hämta varje liter mjölk som exempelvis skånemejerier. Blir problemet avstånd och lösningen att fördyra avstånd så kommer Norrland alltid att förlora säger riksdagsledamoten Edward Riedl (M).

Edward Riedl (M) föreslår nu att riksdagen en månad per år bör flyttas till Sveriges minsta kommun Bjurholm. Han har redan sedan tidigare i en riksdagsmotion föreslagit att det ska placeras en ny landsbygdsmyndighet i Lycksele. Han jobbar dessutom för att regeringen bör återskapa landsbygdsdepartementet och landsbygdsministern. Det måste till ett ökat fokus på Norrland, landsbygden och alla som varje dag är beroende av bilen.

– Även dagens extrema beskattning av bensin och diesel slår väldigt olika mellan den som kan nyttja kollektivtrafik och den som inte kan fortsätter Riedl.

– Genom att flytta ut makten från Stockholm en månad per år kommer vi att få mer fokus på hela Sverige. Jag är övertygad om att det finns lösningar på alla problem som fungerar för både stora städer och landsbygden avslutar Riedl.

Anton Bergström Nord