Foto: Wasaline

Rekordår för Wasaline – hyllas av kommunalrådet Ågren (M)

Trots pandemirestriktionerna var förra året ett rekordår för Wasaline, både när det gäller antalet passagerare och frakt. Det framgår i ett pressmeddelande från Wasaline.

Publicerad: 

Passagerarsiffrorna påverkades negativt av pandemirestriktionerna i första kvartalet, men trots det ökade passagerarvolymen med 149 %. Wasaline transporterade nära 268 000 passagerare år 2022, vilket kan jämföras med år 2021 då antalet passagerare var ca 108 000. Efter att pandemirestriktionerna avskaffades i mars har Wasaline haft passagerarrekord varje månad och antalet avgångar ökade med 14%. Wasaline ökade sin omsättningen med 78,6%.

Det moderata kommunalrådet Anders Ågren är mycket nöjd över den positiva utvecklingen av färjetrafiken mellan Umeå och Vasa:

– Det är riktiga succésiffror av Wasaline! M/S Aurora Botnia, som trots påverkan av pandemin och dess effekter i början av föregående år, slår rekord efter rekord när det gäller att frakta gods och passagerare över Kvarken. Aurora Botnia har också bidragit till att utöka utbytet och stärka kontakterna mellan Umeå och Vasa, mellan Västerbotten och Österbotten. Precis som det var tänkt. Jag vill passa på att hylla alla som jobbar på Wasaline och Aurora Botnia. De gör ett fantastiskt jobb!

Även frakten gjorde ett nytt rekord. Enheterna ökade med 4,4 % och ökningen i ton var 11,5 %. Det ryska anfallskriget mot Ukraina bidrog till höjda energikostnader och frakttillväxten mattades av under året på grund av minskad efterfrågan på frakt och osäkerheten på marknaden.

– Med vårt nya energieffektiva fartyg Aurora Botnia ser jag fram emot fortsatt tillväxt både på frakt och passagerarsidan. Vi kan se en tydlig trend att både passagerare och fraktkunder värderar våra kontinuerliga insatser på att minimera klimatpåverkan i vår trafik med världens miljövänligaste fartyg. Under året har vi lyckats reducera energikonsumtionen med 21% per resa och CO2 utsläppet har minskat 19,6%. Vi kommer att fortsätta våra satsningar på att fortgående reducera vårt klimatavtryck, säger Peter Ståhlberg, VD för Wasaline, i pressmeddelandet.

 

 

 

Joline Göttfert

Mest lästa