Region Västerbotten vill upphandla sjukvård från Finland för att minska vårdskulden – efter krav från M

Publicerad: 

Regionstyrelsen i Västerbotten beslutade under tisdagen efter förslag från Moderaterna om att påbörja en upphandling av planerad vård från Vasa i finska Österbotten.

– Det är mycket glädjande, menar det moderata regionrådet i opposition Nicklas Sandström, som framhåller att dels kan vårdköerna som vuxit på grund av pandemin snabbare arbetas bort, dels så stärker det samarbetet över Kvarken.

Region Västerbotten har sedan tidigare ett intentionsavtal med Vasa Sjukvårdsdistrikt om ett fördjupat samarbete över Kvarken. Ett resultat av det samarbete är att regionen tagit emot ett antal ”rädda-hjärnan patienter” (trombektomier) från Vasa samt utvecklat svensk AT i Finland. Nu har dessutom en helt ny färja börjat trafikera kvarken vilket underlättar bland annat ett fördjupat vårdsamarbete.

Text: Anton Bergström