Region Västerbotten har näst längst väntetider i landet för planerade operationer

Region Västerbotten kommer inte till bukt med vårdköerna och når nya bottennoteringar när det gäller väntetider på till exempel operation och vuxenpsykiatrisk behandling.

Publicerad: 

Vårdgarantin, alltså patienternas rätt till åtgärder som operation, utprovning av hörapparat och vuxenpsykiatrisk behandling inom 90 dagar, uppfylls bara till 45% i Region Västerbotten. Det går att jämföra med Region Jönköping som är Sverigebäst och hamnar på 88% och snittet i riket på 59%. Endast Region Jämtland Härjedalen är sämre på att uppfylla vårdgarantin än Västerbotten. Det är något som Moderaternas regionråd i opposition, Nicklas Sandström, reagerar kraftigt på.

– Västerbottningarna har under årtionden fått vänta väsentligt längre på att få vård än övriga landet, och tyvärr går det fortfarande åt fel håll. Bakom varje siffra i statistiken finns en människa som väntar på sin vård, där i vissa fall hela livet är satt på vänt och med stort lidande för hela familjen. Så kan vi inte ha det, säger Nicklas Sandström (M).

Moderaterna har under lång tid kommit med en rad förslag för att minska vårdköerna och förbättra vården i Västerbotten. Partiet menar att en rad reformer behöver genomföras för att lösa de i huvudsak organisatoriska systemfelen som orsakar köerna. De vill ersätta detaljstyrningen av hälso- och sjukvården med tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter decentraliseras till chefer och deras medarbetare. Moderaterna vill också införa en lokal kömiljard för de verksamheter som måste korta sina köer, samt dra ned på administrationen för att istället satsa på patientnära personal.

– Vi vill uppnå en köfri vård genom satsningar på att korta vårdköer och satsningar på vårdpersonal. Vi vill minska onödig och dyr byråkrati. Detta gör att vi kan frigöra tid och pengar till vården så att köerna kan kortas, säger Nicklas Sandström (M).

Staten och Sveriges kommuner och regioner(SKR) slöt i slutet av 2022 en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården. Överenskommelsen innebär bland annat att de regioner som lyckas kapa sina vårdköer får en bonus utbetald utifrån prestation. För Västerbottens del landar bonusen för första halvåret på 4 745 037 kr, vilket återigen är näst sämst i klassen. Region Jönköping får till exempel drygt 33,5 miljoner kronor och vår grannregion Norrbotten landar på drygt 15 miljoner kronor i bonus.

– Hade den politiska ledningen i regionen förstått allvaret och aktivt valt att arbeta för att korta vårdköerna hade läget kunnat se annorlunda ut. Bonusen hade i så fall kunnat bli ett positivt tillskott i ett extremt ansträngt ekonomiskt läge. Det är tydligt att det behövs ett nytt politiskt styre för att vända en negativ trend som pågått i årtionden, säger Nicklas Sandström (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa