Region Västerbotten: Alliansen presenterar gemensamt handlingsprogram för köfri vård

Alliansen i Region Västerbotten presenterade under måndagen ett gemensamt handlingsprogram för nästa mandatperiod. Satsningar på kortare vårdköer, bättre arbetsvillkor och förlossningsvården står i fokus.

Publicerad: 

Under måndagen presenterade Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna ett gemensamt handlingsprogram för nästa mandatperiod utifall att de når ett maktskifte i höstens val. I handlingsprogrammet tar de fram de viktigaste förslagen för att komma till rätta med utmaningarna i vården och för att skapa tillväxt i hela länet.

– Vi är överens om det stora behovet av att bryta det långvariga socialdemokratiska maktinnehavet för att på allvar kunna göra något åt de brister som finns i sjukvården säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M), Ewa-May Karlsson, gruppledare (C), Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L) och Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD).

Partierna vill under mandatperioden fokusera på att arbeta bort de långa vårdköerna i regionen och säkerställa att kritiska vårdenheter klarar av att hålla öppet året runt.

– Vi vill halvera vårdköerna innan 2024 samt uppnå en köfri vård år 2026, genom en strategisk plan som beskriver vilka vårdköer som kan hanteras inom Region Västerbotten och vad som behöver köpas från andra säger Nicklas Sandström, oppositionsregionråd (M).

– Alliansen vill att alla blivande föräldrar ska känna sig trygga i att vården kommer att finnas tillgänglig när det är dags att föda sitt barn. Därför har vi valt att prioritera förlossningsvården och ett året runt öppet BB på alla tre sjukhus säger Ewa-May Karlsson, gruppledare (C).

Allianspartierna vill också göra satsningar på personalen och på arbetsmiljön.

– Utan personal ingen vård, därför väljer allianspartierna att prioritera vårdpersonal genom att göra satsningar på god arbetsmiljö, fler karriärvägar, en bra och rättvis löneutveckling samt att kunna styra sitt arbete på det sätt som blir bäst för patienten säger Maria Lundqvist-Brömster, gruppledare (L).

– Allianspartierna vill se en fungerande primärvård där de patienter som vill ska få träffa samma läkare. En väl fungerande primärvård är såväl kostnadseffektiv som att den minskar vårdköerna menar Hans-Inge Smetana, gruppledare (KD).

Gruppledarna framhäver också satsningar på BUP som en viktig del i arbetet under den kommande mandatperioden. Region Västerbotten har i dagsläget näst sämst tillgänglighet i landet där enbart 20 procent av barn och unga får ett första besök inom vårdgarantin.

– Barn och ungas psykiska ohälsa måste få högsta prioritet. Det förebyggande arbetet på hälsocentraler och ungdomsmottagningar måste utvecklas. Köerna till utredningar ska kortas genom att upphandla utredningar menar de fyra gruppledarna.

Totalt omfattar handlingsprogrammet fem prioriterade valfrågor, vårdpersonal, vårdköer, tillgänglig primärvård, trygg förlossningsvård samt motverka barn- och ungas psykiska ohälsa. Allianspartierna i regionen ser fram emot ett maktskifte i regionen så att arbetet med handlingsprogrammet för en bättre hälso- och sjukvård i Västerbotten kan påbörjas.

Jonatan Hjeltman