Regeringen vill reformera SiS från grunden

Statens institutionsstyrelse (SiS) är en myndighet som har hand om den statliga barn- och ungdomsvården. Moderaterna och samarbetspartierna anser att det finns omfattande problem med SiS och vill reformera SiS från grunden.

Publicerad: 

SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Uppdraget som SiS har är att ge bättre förutsättningar till de som vårdas där för att ha ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Det har funnits omfattande kritik mot SiS för bland annat rymningar, grovt våld, sexuella övergrepp och gängrekryteringar. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation. Utredarens uppdrag blir att göra om verksamheten i grunden och föreslå ett nytt namn på myndigheten.
– Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Den statliga barn- och ungdomsvården ska vara utformad så att den kan ge den vård, trygghet, säkerhet, omvårdnad och utbildning som krävs för att uppnå det. Situationen för barn och unga som är i samhällets vård ska alltid leda till det bättre, aldrig till det sämre, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i ett pressmeddelande.
Regeringen menar att den statliga barn- och ungdomsvården inte har hängt med i samhällsutvecklingen. Den allvarliga brottsligheten har krupit neråt i åldrarna och fler barn och unga inom samhällsvården har kopplingar till kriminella nätverk. Vårdbehoven hos barn och unga har också ökat kraftigt. Barn och unga som är placerade på särskilda ungdomshem utsätter många gånger sin fysiska eller psykiska hälsa för påtagliga risker genom t.ex. missbruk, svårt självskadande beteende eller genom att vistas i miljöer där organiserad brottslighet förekommer. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.
Förslaget välkomnas av Igor Hell, ledamot i individ- och familjenämnden i Umeå.
– Problemen vi sett på SiS är både stora och många. Det är därför bra att regeringen föreslår en omfattande reformering av SiS. Samhället har svikit dessa barn och unga alldeles för länge. Jag är glad att regeringen nu genomför det långsiktigt arbete som behövs, säger Hell (M).
Joline Göttfert

Mest lästa